Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

LES ESCOLES D'ESPORT I DE MÚSICA LES GESTIONARÀ "SOLGATA, S.A."

El plenari extraordinari del passat divendres dia 26 va comptar amb tan sols onze regidors, ja que no hi estaven un membre del Blog i un del PSOE. S’inicià la sessió amb l’aprovació de l´Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, proposta que s’havia d’aprovar abans de setembre per aplicar-la en 2012. Aquesta mesura suposarà un augment en les arques de la Corporació Municipal d´uns setanta-cinc mil euros.

Aquesta proposta va ser aprovada amb sis vots del PP i cinc vots en contra, pel fet que ja hi he comentat, ja que a l’oposició hi va haver la mancança d’assistència  de dues membres, un de cada partit.

L´ encomanda de gestió de les Escoles Esportives Municipals i l´Escola de Música Municipal a SOLGATA SA va ser aprovada per sis vots a favor del PP. L’oposició es va abstendre.

L´encomanda de gestió i prestació del Servei municipal d´abastiment d´aigua potable i sanejament municipal a SOLGATA SA va ser aprovada per unanimitat. Tingué l’aprovació una esmena que suposà un canvi en  l’acord, ja que s’aclarix que hi haurà sis mesos més de pròrroga a l’actual concesionària i que durant aquest termini "SOLGATA, SA" portarà un seguiment a Aquagest.

FONT: Text, Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

4 comentarios

Gater -

aixi perquè es crea eixa empresa? per a tindre mes gastos amb jornals de persones amb la qual eixa faena la podrien fer els regidors... ells matexa podrien apanyarseu... en fi, alomillor estic parlant sense saber, per algo he preguntat. Pero si no m'enganye hi ha persones treballant dins d'eixe local, a les escales per a baixar al centres social.

por dels politics... -

vamos que "comunisme everywhere"

CRONISTA DE GATA -

Ben bé no se si sabré explicar-t'ho. SOLGATA, S.A. és una empresa municipal, creada dins de l'Ajuntament en la qual els propietaris i els que decidixen són els mateixos regidors.
Gestiona les encomandes i controlen els regidors.

Gater -

Reitere el comentari sense resposta de la passada publicació anunciant el plenari extraordinari. QUE ES L'EMPRESA SOLGATA SA? A QUE ES DEDICA?