SANT ANTONI MARÍA Zaccaría era un sant italià del segle XVI. Nascut en 1502 i mort en 1539 sigué canonitzat en 1897. Prevere fundador de la Congregació dels Clergues Regulars de Sant Pau o Barnabites, per a la reforma dels costums dels fidels cristians, i de les Germanes Angèliques de Sant Pau. Va morir a Cremona, ciutat de la Lombardia.

Pel que fa al refranyer, us en pose dos més de juliol:

AL JULIOL, EL RAÏMET PORTA DOL I L’OLIVA TAMBÉ EN VOL.

AL JULIOL, LA ROBA AL VOL.

FONTS: www.santopedia.com i http://refranyer-tematic.blogspot.com.