Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT: ( XI ) 1917-1926

Seguint amb el IV llibre de la "Historia..." de Vicente Ramos, escriu en la pàgina 304 i corresponent a 1917 que el poble de Gata es queixa per que sols té un metge. Aquesta és l’explicació:

"Las continuas quejas del vecindario de Gata de Gorgos por la existencia de un solo médico titular llevó al Ayuntamiento a pedir que se creara otra plaza, justificada en que "la población ha aumentado en número de habitantes de 3.378 a 4.290; el de familias pobres de 125 a 335, y el de gastos del municipio de treinta y un mil ochenta y siete pesetas a cuarenta y dos mil seiscientas noventa y ocho".

 El 16 de març la Comissió Permanent de Diputació accedix "fijando dos plazas de édico titular en 3ª categoría y con la dotación de mil quinientas pesetas anuales cada una de dichas plazas".

De 1917 fem un bot en el temps. Apareix de nou Gata l’any 1926. A la pàgina 617 parlant de Vies de Comunicació, Carreteres i parla del pla de camins veïnals de la provincia i assenyala la subvenció que l’Estat ha abonat a les entitats constructores. El numero 221 diu: "Del km. 7 de la carretera de Gata a Jávea al Pla de Teulada (38.518,64 pts.).

El 21 d’octubre d’este mateix any s’aproven els pressupostos per a la conservació, en 1927, dels camins veïnals. De Pedreguer a Gata (2.245,40 pts.). De Gata a Jalón por Llíber (5.788,60 pts.); del kilómetro 7 de la carretera de Gata a Jávea al Pla de Teulada (8.034 pts.).

0 comentarios