Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT ( X ): 1913-1916

Reprenc aquesta sèrie de nou. Coneixem ja el IV i últim volum de la magnífica obra del Cronista alacantí desaparegut fa poc Vicente Ramos.

Sabeu des de quan es diu Gata de Gorgos i no Gata únicament ?
 
 
A la fulla 168 d’aquest llibre trobem la primera referència a Gata, quan torna a fer la Demarcació notarial, però ara en 1913. Al Districte de Dénia figura Gata amb una notaria. A la pàgina 170 figura el notari que exercia i residia a Gata l’any 1912 que era Marcos Antonio Nogueroles.
 
L’any 1914 parlant de les Vies de Comunicació, davant l’ampliació del pla general de carreteres, diu que algunes carreteres s’han oblidat i encara que no són de primera categoria deuen ser incloses "como necesarias y de interés general" i entre elles estan "La de Jávea, en la carretera de Gata a Jávea", a Denia...".
 
Torna a apareixer Gata l’any 1916 quan parla del Canvi de Topònims. A proposta de la Real Sociedad Geográfica, la Presidència del Govern publicà el 27 de juny un Real decret modificant els noms de 573 municipis d’Espanya, entre ells, els de la província d’Alacant. Indica a la pàgina 275 el nom actual, el partit al que pertany i la nova denominació. GATA pertany al partit de Denia i es dirà GATA DE GORGOS.

FONT: Llibres de la "Historia de la Diputación Provincial de Alicante" Vicente Ramos. Vols. I-IV, Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 2000.

0 comentarios