( II Part: Candidatures de 1991 )

Continua la sèrie iniciada ahir sobre els llistats de totes les candidatures que al llarg d’aquesta etapa democràtica han format part de les llistes presentadas a Gata, des de 1979 a 2011, en un total de les nou eleccions: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 i aquesta última de 2011.

L’article està fet en varies parts. Aquesta segona apariexen tots els candidats de les eleccions de 1991. Són els gaters, natius o adoptius, que han format part d’alguna candidatura i que han volgut col·laborar amb la política local del poble, d’una o altra manera. Aquest vol ser un xicotet homenatge a tots els que s’arriscan a voler treballar per al poble i a conformar llistes, que sempre resulta tan difícil.

Tots els que van ser regidors en alguna legislatura de les nou destaquen en color blau. Si han format part d’altra formació política figuren subratllats. Els que han sigut alcaldes o alcaldessa amb color roig. Amb una (I) estan els que anaven independents a les llistes.

CANDIDATURES DE 1991: -Així van eixir publicades les llistes al BOP d’Alacant el 24 d’abril de 1991-

UV: 1.-Antonio Soler Signes. 2.-Vicente Antonio Vayá Signes. 3.- Gonzalo Monfort Cervantes, 4.-Vicente José Mulet Mulet. 5.-Miguel Leyda Torres. 6.-Vicente Signes Soler. 7.-Jaime Pedro Signes. 8.-Encarnación Fermín Santacreu. 9.-Rosa María Monfort García.10.- María Ferrer Leyda. 11.-Vicente Frigols Ferrer. 12.-Josefa Pilar Mulet Andrés. 13.- Manuel Meneses Olles. Suplents: 1.-Joaquín Grinalt Caselles. 2.-Francisco Javier Monfort García. 3.-Ana María Soler Soler.

PP: 1.-Aurelio Signes Martínez. 2.-Adolfo Signes Cervera. 3.-María del Rosario Noguera Costa. 4.-Ana María Soler Oliver. 5.-Francisco Luis Suárez Pedrós. 6.-Antonia Bolufer Diego. 7.-Pascual Oliver Serra. 8.-Calixto Francisco Buigues Bas. 9.-Miguel Caselles Diego. 10.-Sebastián Ibáñez Monfort. 11.-José Mateo Signes Signes. 12.-Francisco Grimalt Pons. 13.- Miguel Serra Grimalt. Suplents: 1.- José Torres Ivars. 2.-Juan Francisco Signes Monfort. 3.-Antonio Signes Ferrer.

UPV: 1-Jaume Salvador Costa Caselles. 2.-Vicente Grimalt Monfort (I). 3.-Jaume Leyda Arabí. 4.-Vicente Fornés Pérez. 5.-Jaume Joan Monfort Soler (I). 6.-Francisca Diego Pedrós. 7.-José Francisco Arabí Soler (I). 8.-Juan Arabí Signes. 9.-Francisca Pedro Salvá. 10.-Domingo Grimalt Casas (I). 11.-Josep Jeroni Pedro Salvá. 12.-María Cervera Cardona. 13.-José Onofre Arabí Signes. Suplents: 1.-Joan de Déu Fornés Pérez. 2.-Josep Pedrós Ginestar. 3.-Juan Bautista Vives Arabí.

PSOE: 1.-Vicente Font Leyda. 2.-José Diego Mulet. 3.-Salvador Mulet Soler. 4.-Vicente Soler Costa. 5.-Francesc Ferrer Mulet. 6.-José Soler Signes. 7.-José Luis Vives Costa. 8.-Miguel Soler Torres. 9.-José Luis Caselles Signes. 10.-María Encarna Signes Andrada. 11.-José Ginestar Diego. 12.-José Torres Ferrer. 13.-Vicente Caselles García. Suplents: 1.-Jaime Vives Salvá. 2.-Antonio Mulet Signes. 3.-Manuel Roselló Bequio.

(Demà posaré totes les candidatures de 1995).

(Cal recordar-ho. Poden seguir posant els regidors que vostés creuen que eixiran a les pròximes votacions. Resten 17 dies de votar. Gràcies).