Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATERS DESTACATS: Joan Baptista Servera i Signes, bisbe del segle XVIII ( Capítol II )

GATERS DESTACATS: Joan Baptista Servera i Signes, bisbe del segle XVIII ( Capítol II )

Continue detallant la biografia del fill més il·lustre que va donar i ha donat Gata, el bisbe Servera. En aquest capítol II continue parlant de quan estava a l’orde franciscana i els futurs càrrecs moltíssim més importants:

En l´ordre, desempenyà els importants càrrecs de Lector (Llicenciat) de Filosofia i de Teologia i ocupà diversos càrrecs, com el de Secretari Provincial i fou Ministre Provincial dels Descalzos, de la Província de Sant Joan Baptista de València des de 1759 a 1762.

Desempenyà el càrrec de Definidor General de tota l´orde dels franciscans durant dos trienis: 1762-1768. Va pertanyer  al convent de Jesús Pobre que la seua Ordre tenia a Gata.

El dia 4 de setembre de 1768 “recibió carta de que la Magestad de Carlos tercero (que Dios gde.) le havia elegido Obispo de Canarias” i va aceptar l´episcopat per obediencia.

En l´Arxiu Parroquial es diu textualment: “Fue consagrado en Madrid el día 16 de Julio de 1769”, la qual cosa es contradiu amb la data de nomenament com a bisbe de Canaries (28-X-1768). 

El 28 d´octubre de 1768 fou nomenat bisbe de Canàries. El bisbe Servera fundà el seminari conciliar en l´edifici del col·legi de la companyia de Jesús, en Canaries.

Des d´ací fou trasl·ladat a la seu de Càdis, en 1777.

El bisbe Cervera mor a Càdis el dia 12 de gener de 1785, als 78 anys d´edat i 63 d´hàbit religiós.

A la Cripta dels Bisbes de la Catedral nova de Càdis reposen les restes mortals. Una gran làpida amb la relació dels bisbes de la catedral del segle XVIII, cobreix tot el fons de la cripta. El bisbe Joan Baptista Cervera figura entre el bisbe Tomás del Valle i els últims bisbes del segle XVIII, José Escalzo y Miguel y Antonio Martínez.

El bisbe escriptor:

Escrigué alguns tomos de Sermons, com el “Sermón fúnebre en las exequias del Vble. Padre Fray Joseph Servera. Religioso Descalzo de N.S.P.S. Fco., Hijo de la Sta. Provincia de S. Juan Bta. Del Reyno de Val., Predicador, tres vezes Maestro de Novicios, y Guardián muchas vezes de varios conventos. Celebradas en el Santuario y Convento del Desierto de Ntra. Sra. De Orito, territorio de la muy ilustre Universidad de Monforte día 9 de Setiembre de 1746”.  

També escrigué una "Carta a la ciudad comunicando haber sido nombrado Obispo de Canarias" i algunes "Pastorales", com la coneguda "Carta Pastoral...relativa a la instrucción de la doctrina christiana" (1778).  

Fill natural de Gata, pero “legalment d´Orba”:

Del seu naixement, relata textualment l´Arxiu Provincial dels Franciscans de València: “Aunque materialmente nació en Gata, donde sus padres se habían refugiado, huyendo de los disturbios de la guerra de Sucesión y donde sus abuelos maternos residían, con todo se puede decir, y algunos le dicen “nacido” legalmente en Orba, porque sus padres tenían en esta villa su domicilio. Y en la misma se conserva todavía la casa donde nuestro padre Servera pasó su infancia”.

Açò explicaria que en la seua partida de naixement s´anomene als padrins, que serien els seus materns, com a “naturals del lloc de Gata”, però no els seus pares, que residien a Orba, segons la data de l´Arxiu provincial dels franciscans.

Continuarà al capítol III...

0 comentarios