Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

Hui ix al B.O.P. la modificació de la parcel·la de COVES ROGES

Hui dijous 11 de novembre es publica al BOP l´acord del ple de 5 d´octubre passat, sobre l´Expedient de modificació de la parcel·la «Coves Roges» en l´inventari municipal en formació.

És la parcel·la 36, polígon 10, que resta de la següent forma: MODIFICACIÓ. IMMOBILITZAT MATERIAL. TERRENYS I BENS MATERIALS. Terreny rústic. Titular: Ajuntament de Gata de Gorgos.
Finca rústica parcel·la 36 del polígon 10 del terme municipal de Gata de Gorgos (Alacant), amb una superfície de 4.929 m2. Referència cadastral 03071A010000360000OE. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàbia, al tom 2295, llibre 103, foli 146, finca 6226. Càrregues reals de la finca:
Afectada per a condicionament d’un tram de la vora del casc urbà tocant amb el riu Gorgos, e intransmissible.

Consideració de Be d’Interés Cultural (B.I.C.), per Disposició Adicional Primera de la Llei 4/1998, de Patrimoni Cultural Valencià, jaciments Coves Roges, Abric I - Coves Roges, Abric II. (fitxes jaciments 379 i 380). Títol d’adquisició: Cessió de l’Estat de 23 de desembre de 2009. Rendes que produeix: No produeix rendes. Qualificació jurídica: Patrimonial.


Es considera aprovat definitivament l’acord plenari.

 

 

0 comentarios