Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COM EREN ELS FUNCIONARIS D´INICIS DEL SEGLE XX ( i III )

Conclou aquesta sèrie de tres articles que em separat per anys. Aquest tercer lliurament, abarca des de 1921 a 1931.

27-07-1921:    Dimissió, Depositari de Fons Municipals, que venia exercint MATÍAS SIGNES MONFORT, que es sustituit per JOSÉ VIVES MULET.

02-04-1922:    Dimissió, JOSÉ MARÍ TODOLI, Secretari, i MIGUEL PEDRÓS MULET, Oficial de Secretaria. S´acorda conste en acta el “celo” i laboriositat en la qual han desempenyat dits càrrecs. S´acorda nomenar a GABRIEL PEDRO CABRERA, Depositari de Fons Municipals. S´acorda nomenar a AGUSTÍN PÉREZ PÉREZ, Agent d´este Ajuntament a la Capital.

02-10-1923:    S´acorda que ocupen les vacants d´Oficial de Secretaria i Alguzil Pregoner, PASCUAL MULET SIGNES i JAIME PEDRÓS PEDRO.

07-10-1923:    Que es requerixca a l´Agent Recaptador executiu dels repartiments de consums dels anys 1913 al 1920-21, ambdós inclosos, lliurament de tots els valors pendents de cobrament i declarar-lo cesant per la seua poca activitat en el desempenyo del seu càrrec. S´acorda nomenar a FRANCISCO DIEGO PEDRÓS.

14-10-1923:    L´Agent executiu ha presentat com a fiador mancomunat a son pare ANTONIO DIEGO FERRER.

 

03-02-1924:    JOSÉ RIBES indica que la Plaça de Guàrdia Municipal depenent d´este Ajuntament amb el dret que li assistix per ser carabiner retirat, com està  proveïda i desempenyada amb acert per ANTONIO SALVA.

 

23-10-1925:    S´acorda nomenar a l´opositor i concursant MARTÍN MENGUAL FONT,   Secretari d´este Ajuntament, natural i veí del limítrof poble de Xaló, llicenciat en Dret i persona digníssima i competent.

 

30-06-1928:    Formada i aprovada la Plantilla del personal administratiu, tècnic i subaltern:

Personal administrativo:

- 1 Secretari-Interventor de l´Ajuntament: 5.000 pessetes.

- 1 Oficial Major de Secretaria: 2.000 pessetes.

- 1 Agent representant de l´Ajuntament a la capital: 100 pessetes, de retribució.

Personal tècnic:

- 1 Metge titular, Inspector Municipal de Sanitat: 2.000 pessetes de sou i 200 pessetes de retribució per la Inspecció.

-1 Metge, altre titular: Inspector Municipal de Sanitat: Id.

-1 Farmacèutic titular: 799 pessetes sou.

-1 Professora en parts titular: 75 pessetes.

-1 Veterinari titular, Inspector de carns: 750 pessetes sou i 365 pessetes de retribució com a Inspector d´Higiene i Sanitat Pecuària.

Personal subaltern:

-1 Alguzil porter: 730 pessetes.

-1 Alguzil pregoner: 730 pessetes.

-1 Guàrdia Municipal: 1.095 pessetes.

-1 Vigilant nocturn: 730 pessetes.

-1 Encarregat de la neteja del cementeri: 80 pessetes de retribució.

-1 Encarregat del rellotge públic: 180 pessetes de gratificació.

-1 Peó caminer: encarregat de la conservació i entreteniment de camins veïnals: 730 pessetes, sou.

 

16-05-1931:    Jubilació o habers pasius del peó caminer VICENTE SOLER GARCÍA.

 

 

0 comentarios