Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COM EREN ELS FUNCIONARIS D´INICIS DEL SEGLE XX ( II )

Seguint amb l´article que encetava ahir dels funcionaris a l´Ajuntament de Gata, segons consta en els plenaris municipals, hui repasse el temps de 1916 a 1920.

01-01-1916:    Presenta la dimissió, el Secretari EMILIO M. SIGNES DIEGO, per les seus moltes obligacions que li obligen a fer-ho. Dimissió del Depositari de Fons Municipals, JOSÉ DIEGO FERRER, per motius de salut. S´acorda nomenar a MATÍAS MONFORT PEDRO com a Secretari. Es nombra a JOSÉ MULET PEDRO, Oficial de Secretaria. Es nombra a JOSÉ MULET MONTANER, Depositari de Fons Municipals.

02-01-1916: S´acorda nomenar Agent a la capital, a JOAQUIN SENDRA.

19-03-1916:    Dimissió del Depositari actual, JOSÉ MULET MONTANER. Es nombra a EMILIO MONFORT MULET.

29-09-1916:    S´acorda nomenar personal auxiliar al recaptador en els seus treballs a FRANCISCO SEMPERE, veí d´Alacant.

07-01-1917:    Es dona compte de la dimissió del Depositari, EMILIO MONFORT MULET, per anar a la Residència de Dénia. Es nombra a VICENTE MULET BORRELL.

20-05-1917:    Dimissió de JOSÉ MONSERRAT SIGNES, recaptador del Repartiment de Consums. Es nombra a GABRIEL PEDRO MONFORT, asignant-li premi de cobrança, el 5 %.

04-01-1918:    Dimissions del Secretari, MATÍAS MONFORT PEDRO i de´l´Oficial de Secretaria, JOSÉ MULET PEDRO: per tindre que atendre molts interesos particulars. Passa a ocupar la Secretaria, BONIFACIO FONT CABRERA, natural de Xàbia. Passa a ocupar el càrrec d´Oficial de Secretaria, GABRIEL PEDRO CABRERA de Gata. S´anuncia el concurs per a la provissió de dit càrrec en propietat. Elegit Depositari de Fons Municipals, ONOFRE SIGNES FERRER: és persona de bona conducta i responsabilitat prou.

16-01-1918:    És Recaptador dels Repartiments de Consums: MARIANO SOLER GINESTAR.

27-11-1918:    Presenta la dimissió, el Depositari de Fons, ADOLFO SIGNES FERRER. Li sustitueix, FRANCISCO SIGNES MULET.

17-01-1919:    Dimissions: del Secretari, BONIFACIO FONT CARDONA, per oferir-li el mateix càrrec a la Vila de Xàbia i convenir-li més, i de l´Oficial de Secretaria, GABRIEL PEDRO CABRERA, per tenir massa ocupacions. Es proposa com a Secretari a JOSÉ DIEGO FERRER, d´este veïnat. Com a Oficial de Secretaria, a EMILIO M. SIGNES DIEGO.

05-02-1919:    S´acordà nomenar Agent a la capital d´este Municipi, a AGUSTÍN PÉREZ PÉREZ.

28-02-1919:    Dimissió de MARIANO SOLER GINESTAR, Recaptador de Repartiment de Consums. Sustitut, ASENSIO PEDRO PEDRÓS. Dimissió del Depositari de Fons Municipals, FRANCISCO SIGNES MULET. El sustituix FRANCISCO SIGNES MORAGUES.

12-11-1919:    Dimissió d´ASENSIO PEDRO PEDRÓS, com a Recaptador de Fons. Per salut. El sustitueix, PASCUAL MULET SIGNES.

11-04-1920:    Falta d´assistència a la Sala Capitular de l´alguzil BAUTISTA MULET, el pregoner JAIME PEDRÓS PEDRO i l´alguzil de l´Ajuntament, JOSÉ MARZAL BADIA. S´acorda nomenar Guàrdia Municipal a FRANCISCO FONT DIEGO i Practicant de Cirugia a RAMÓN LEYDA PEDRO. Es nombra a SENÉN MULET, Auxiliar de Secretaria.

18-04-1920:    Dimissió com a Secretari de JOSÉ DIEGO FERRER, per les seues moltes ocupacions. Es nombra a JOSÉ JOAQUÍN MARÍ TODOLI.

20-10-1920:    S´acorda nomenar representant de confiança d´este Ajuntament a la capital a GARCÍA NAVA.

29-11-1920: Necessitat perentòria de nomenar un Escrivent de Secretaria Municipal, pel cúmul de treballs, degut al cens i al repartiment de padrons: es nombra a MIGUEL PEDRÓS MULET, escrivent temporer, amb l´haber diari de 2 pessetes.

Font: Arxiu Municipal, Extracte dels Plenaris Municipals, 1904-1931.

(PUBLICA AL SEU BLOG, CRONISTA DE GATA, Miguel Vives Signes)

0 comentarios