Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COM ERA GATA AL 1932, ANY DE REPÚBLICA?

Ens interessem hui per escorcollar com estava el poble, com es vivia l´any 1932, any de república, a Gata. Hem pogut esbrinar d´ací i d´allà i em fet un resum.

AIXI ESTAVA EL POBLE:

La Plaça de l´Església era encara Plaça de Mercat, ja que el mercat no passà a la Plaça Nova fins 1933. Precisament, el 21/3/1932 s´acorda pel Ple col·locar una vorera de "portland" a la Plaça en construcció i adquirir el "bordillo" de pedra necessari per a la prolongació del carrer del Doctor Gómez Ferrer.

En 1932 encara no hi havia pont urbà sobre el riu Gorgos. El 30/3/1932, el ple prorroga en vuit mesos la possibilitat de que els veïns interessats en la construcció d´un pont, puguen portar a terme la referida construcció. També es demana edificar a la Plaça de l´Hostal i al lloc anomenat antigament "de les Roquetes".

La gasolineria de Gata estava front a la caserna de la Guàrdia Civil, a l´Avinguda Marina Alta, aleshores Avenida de Canalejas, ubicada en el "kilómetro 89, hectómetro 1". En 1939, passada la guerra civil, la carretera de Silla a Alicante, passaria a dir-se Avenida del Caudillo. "Hay una expresión de deseo y conveniencia para los interesados de esta población de que no se quite el aparato distribuidor de gasolina...dada su situación", deia el plenari.

A la Plaça de Don José Canalejas, hui Plaça d´Espanya, sabem de l´existència de "un pino frente a una fachada", perquè en 1934 es sol·licita al Consistori poder arrancar-lo.

El 2 de gener de 1932 es realitza una instància en la qual es sol·licita l´ autorització per instal·lar una almassera o molí d´oli en un solar que posseeix al carrer prolongació de la del Doctor Gómez Ferrer. El 7 de març es dona autorització per a l´almassera, sempre que complixca amb les prescripcions higièniques. Però abans que procedixca a l´enderrocament de la que hui en dia té al mateix carrer, ajustant-se a l´al·lineació o rasant del planol de la població.

ELS REGIDORS:

La Corporació de Gata que presidia l´alcalde Julián Monfort Leyda tenia com a tinents d´alcalde a Miguel Mulet Vives i Gerónimo Monfort Signes. El regidor síndic era José Espasa Mulet i la resta d´edils: Fernando Arabí Martí, Vicente Borrell Signes, Vicente González Caselles ("Vicente la música"), José Mulet Borrell, Senén Pons Mulet, Matías Signes Monfort, Miguel Torres Monfort i Emilio Monfort Mulet. El secretari de l´Ajuntament era Martín Mengual, també advocat de la població. El jutge municipal era José Pedrós i el fiscal Vicente Mulet.

LES SESSIONS PLENÀRIES:

Els regidors en Ple es reunïen en 1932 els dissabtes a les 9 de la nit. A partir del 5 de desembre passaran a celebrar-se els plens a les 8 de la vesprada.

SINDICATS AL POBLE:

Gata comptava amb un Sindicat Agrícola Gatense. A l´any següent es formava la Societat "Trabajadores del Campo". També hi havia un Sindicat de Regs de la partida "Senies".

RELACIÓ DE COMERÇOS I ESTABLIMENTS *

"Abacerías" (4): Vicente Font, Vicente Mulet, Vicente Pedro i Francisco Torres.

Oli (Premses i molins) (5): Vídua de José Arabí, Bernardo Mulet,  José Mulet, Antonio Pedro i Sindicat Agrícola Gatense.

Espardenyeries (7): Francisco Mulet, Antonio Font,  Miguel Moncho, Onofre Mulet, Bernardo Oliver ("Bernat El Pelut"), Onofre Signes i Antonio Soler

Banquers (2): Fills de Julián Monfort i Antonio Salvá.

Barberies (8): Juan Coloma, Juan Pedro, Miguel Rodríguez, Francisco Salvá, Juan Bautista Signes, Jaime Signes, José Signes i José Torregrosa.

Carbonería (1): Miguel Soria.

Carneceries (6): Jaime Arabí, Antonio Diego, José Marsal, Vídua de Marsal,               Francisco Oliver i José Signes.

Fàbriques de canastes de vímet (2): Monfort Soler y Cia. i  Pons Monfort y Cia.

 

 

* Segons Alberto Molina ("Guía de Alicante y su provincia").

INFORMACIÓ: Plens Municipals i llibre: "Guía de Alicante y su provincia".

 

0 comentarios