20191126124525-plenov-copia.jpg

Hui dia 26, últim dimarts de mes impar, toca Plenari ordinari del Consistori de Gata de Gorgos, que serà l’últim de l’any 2019. A les 20 hores serà la sessió al saló de plens i a la mateixa es debatiran els Pressupostos de 2020; hi haurà dos mocions conjuntes, una d’elles contra la violéncia de gènere, que just ahir dia 25 se commemorava el Dia Mundial, i dos mocions del grup popular. El ple tindrà el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes.

3. Dació compte sentències tribunals, si s’escau.

4. Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.

5. PRESSUPOSTOS 2020: Expedient 1820/2019. Límit de despesa no financera per al pressupost 2020.

6. PRESSUPOSTOS 2020: Expedient 1728/2019. Pressupost General 2020 i RPT i plantilla de personal

7. Expedient 1701/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 4/2019.

8. Expedient 1743/2019. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA L’APROVACIÓ DEL “PLA INTEGRAL D’ALZHEIMER 2019-2022”.

9. Expedient 1744/2019. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

10.Expedient 1747/2019. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS, PER A FER CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ÚS DE JOGUETS NO SEXISTES.

11.Expedient 1745/2019. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS PER A FER DEMANAR EL CANVI DE TREN A TRANVIA LA LÍNIA 9.

12.Expedient 1748/2019. MOCIÓ PER A FINALITZAR OBRES D’ADEQUACIÓ CANONADES A TOT EL CARRER GOMEZ FERRER QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR.

FONT: Ajuntament de Gata, Tauler d’anuncis. // Foto captura de vídeo, Canal Obert Ajuntament Gata.