20160528200520-dscf7040.jpg

Últim dimarts de mes impar. Últim dia del mes de maig. El dia 31 hi haurà PLENARI ORDINARI amb molts punts a l’orde del dia. Moltes opcions estaran sobre la taula. Destaquem el tema de l’aigua, tan necessari per la manca d’aquest líquid element imprescindible o la revisió del Reglament Orgànic Municipal. Al capítol d’Hisenda, cal destacar el Pla Econòmic Finalcier 2016-2017 o la proposta de baixada de l’IBI. En el capítol cultural, l’Escola de Música també serà objecte de debat.

Ací teniu literalment l’orde del dia:

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 1.3.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL: 2.1.- Moció P.P. per a la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació d’Alacant per a la construcció/remodelació/reparació de Mallat en Boleries – Planisses -Mirandes amb eixida al Dipòsit de Miralbons / Nova tuberia regants Pedreguer – Miralbons. 2.2.- Moció PP per a la reducció del cost de la campanya electoral. 2.3.- Moció PP per a la revisió del Reglament Orgànic Municipal.

3.- HISENDA: 3.1.- Expedient de Modificació de Crèdit núm. 08/2016. Amb proposta d’aprovació inicial. 3.2.- Expedient de Modificació de Crèdit núm. 11/2016. Amb proposta d’aprovació inicial. 3.3.- Pla Econòmic Financer 2016-2017. Amb proposta d’aprovació. 3.4.- Moció PP per a la baixada del tipus d’IBI.

4.- DESENVOLUPAMENT LOCAL: 4.1.- Moció conjunta PP, COMPROMÍS, PSOE i JuGa: DOQ Moscatell de la Marina.

5.- MEDI AMBIENT: 5.1.- Estatuts Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6. Àrea de Gestió A1. Amb proposta de modificació.

6.- URBANISME: 6.1.- Ordenança d’Autorització Urbanística i d’Activitats. Amb proposta de derogació del text aprovat inicialment. 6.2.- Reglament d’ocupació de la via pública. Amb proposta d’aprovació inicial. 6.3.- Reglament regulador de les llicències de gual. Amb proposta inicial de modificació. 6.4.- Moció PP per a l’adequació de voreres al Carrer Trossets.

7.- OBRES PÚBLIQUES: 7.1.- Moció PP per a l’obra de canonada "Pou Gata Residencial".

8.- MEDI AMBIENT: 8.1.- CONVENI MARC GENERALITAT VALENCIANA – ECOEMBES. Amb proposta d’acceptació de pròrrogues.

9.- TURISME: 9.1.- Associació «RUTA DELS RIURAUS». Amb proposta d’aprovació de l’esborrany d’Estatuts i nomenament representant.

10.- EDUCACIÓ: 10.1- Moció PP per a l’arranjament escolar i eliminació de concerts a la província d’Alacant. 10.2.- Moció P.P. per a la defensa d’una escola de Música Municipal i de qualitat. 10.3.- MOCIÓ PSOE, escola de música.

11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, si els haguera.

12.- PRECS I PREGUNTES.

EL PLENARI DEL SORTEIG PER A FORMAR LES MESES ELECTORALS, el dilluns 30

També ressenyar que despusdemà dia 30, dilluns, se celebrarà sessió extraordinària del Plenari, al Saló d’Actes de la Casa Consistorial, a les 14:00 hores, amb l’únic punt de l’Orde del Dia del sorteig per a formar les meses electorals de les Eleccions Generals de 2016.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos.