20140912220921-escanear0080.jpg

La fotografia 1.592, del passat 26 d’agost, és de la col·lecció dels Caselles Mulet. Si recordeu Tonica Caselles Mulet va ser qui me les va facilitar. Ací teniu una instantània de la seua Primera Comunió. Al costat de sa mare Rosario Mulet i son pare Vicent Caselles. Dins de l’església. Mireu com totes les dones portaven vels. Els vestits de les comulgantes era molt semblant als d’ara.

FONT: col·lecció de fotos de Tonica Caselles.