El BOP també publica una subvenció per a l’Ajuntament de Gata

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de hui dimartes 26 d’agost publica un Decret, signat per l’alcaldessa de Gata el dia 21 d’agost, pel qual resol la formació de la composició del jurat que estudiarà i decidirà el millor estudi del Concurs d’Idees sobre l’Adequació de la Zona Verda de Les Sorts.

El Jurat estarà presidit per l’Alcaldessa, María Teresa Signes Caselles. El regidor Guillermo Cholbi Sart serà el suplent.

Seran vocals:

- Regidor del grup municipal PP: Juan B. Pedrós Talens.

- Tècnic designat pel grup municipal PP: María Rosa Monfort Grimalt.

- Regidor del grup municipal PSOE: Vicent Font Leyda.  

- Tècnic designat pel grup municipal PSOE: Emilio José Signes Frasés.

- Regidor del grup municipal BLOC-Compromís: Matías Monfort Monfort. 

- Tècnic designat pel grup municipal BLOC-Compromís: Francesc Monfort Mulet.

- José Ripoll Martín, arquitecte tècnic d'este Ajuntament.

- Manuel García Moll, arquitecte tècnic d'este Ajuntament.

- José Font Pedro, delineant d'este Ajuntament.

-  Secretària del jurat, la de l’Ajuntament, Teresa Roig Mas.

El jurat es reunirà el dia 10 de setembre de 2014, a les 20:00 hores, en la Sala Consistorial.

 

Per altra part, el mateix BOP ha publicat la distribució de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments amb població fins a 100.000 habitants i els seus Organismes Autònoms constituits per a la prestació de Servicis Socials Municipals, Entitats d’`Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a Servicis i Programes relacionats amb els Servicis Socials d’Atenció Primària, anualitat 2014, per un import total de 1.000.000 euros. El total per a l’Ajuntament de Gata de subvenció es xifra en 14.753 euros. Per a Prestacions Econòmiques Indivudalitzades seran destinats 3.107 euros i per a Servici d’Ajuda a Domicili, 11.646 euros.

 

 

FONT: BOP Alacant, 26-8-2014.