20130920231056-banosimanolo.jpg

Pose ara una foto que us deixarà bon record. És la 1.248, que corresponia al dia 16. Dos persones entranyables del poble, als anys 80. Una la recordem, ja no està entre nosaltres; l’altra, la vegem quasi tots els dies. Una portava el seu tradicional i típic bigot, tenia molta campetxania; l’altre tenia monyo i prou, ara ja no en té. Paco Baños i Manolo Roselló, el cambrer de Ca Corder. Segons ha comentat Manolo, la foto està feta al restaurant Avenida, per això vegeu el cartell dels peixos darrere.

Dos amics, dos generacions distintes unides per l’amistat. Agraïsc a Anita i Míriam que m’hagen facilitat la foto, que és realment curiosa i d’un temps recent cap ací.

FONT: Foto facilitada per Anita Diego i Míriam Baños.