El Butlletí oficial de la Província d'Alacant (BOP) publica hui dia 8, dilluns, un edicte de l’Ajuntament de Gata de Gorgos sobre informació pública del Plan de Participació Pública i del Estudi de integració Paisatgística pel PROJECTE D’ANTENA D’ALTA PRESSIÓ «A» PER SUMINISTRE DE GAS NATURAL (T.M. de Gata de Gorgos). S'adverteix la possibilitat de formular al·legacions en el termini de 20 dies hàbils, comptats des de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial; per la qual cosa, podrà consultar-se la documentació, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores, en el departament d’urbanisme de l'Ajuntament de Gata.

FONT: BOP Alacant 8-4-2013.