20121123212318-dscf3643.jpg

Són l’eucaliptus de La Rana, la Font de la Mata i el garrofer de Sirera

Hui divendres 23 de novembre publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), per mig de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, una orde per la qual es publica el catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana. Dins del catàleg es troben tres espècies del terme de Gata.

 A Gata s’en troben tres prou identificables. S’indica la numeració dins de l’inventari, l’espècie, l’edat aproximada, l’alçària, el perímetre, la medició de la copa, tipus de propietat, l’entorn i la protecció.

Per orde de classificació, així són els tres de Gata:

68-GATA DE GORGOS, 35 (Nº inventari) Pistacia lentiscus L. (espècie) conegut per tots com "la Mata" de La Font de la Mata. Té 4 metres d’alçària i 2,75 metres de perímetre, amb 11 de copa. Propietat pública i 15,50 metres de protecció d’entorn.

69-GATA DE GORGOS, 724 (Nº inventari) Eucalytus camaldulensis Dehnh (espècie) conegut per tots com "L’arbre de La Rana" a la partida del mateix nom. 93 anys d’antigüitat, 37,25 metres d’alçària, 6,12 metres de perímetre, 35,20 metres de copa. Propietat pública. 27,60 metres de protecció d’entorn.

70-GATA DE GORGOS, 1.431 (Nº inventari). Ceratonia siliqua L. (espècie) -garrofera- conegut pel garrofer dels Sirera, a la partida Planisses. 6 metres d’alçària, 9,20 metres de perímetre, 10,20 metres de copa. Propietat privada. 15,10 metres de protecció d’entorn. 

La Llei 4/2006, de 19 de maig, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, establix el marc normatiu per a garantir la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l’acreixement del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana. El patrimoni mencionat engloba qualsevol exemplar arbori les característiques botàniques de monumentalitat dels quals o les circumstàncies extraordinàries d’edat, el port o els altres tipus d’esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o ambientals lligats a estos i al seu llegat, els faça mereixedors de protecció i conservació...

Des de l’entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental, els servicis competents de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient han començat una labor d’estudi i documentació que ha permés identificar un conjunt d’exemplars que tenen els requisits indicats en l’article 4 i que, per tant, són mereixedors de protecció genèrica. A més d’això, alguns ajuntaments de la Comunitat Valenciana han començat a fer ús de les competències previstes en l’article 6, que regula les condicions per a la declaració d’arbres monumentals d’interés local per mitjà d’un acord del Ple del corresponent ajuntament.

El motiu pel qual s’inscriuen en el catàleg els arbres o arbredes que figuren en esta secció és perquè igualen o superen un o més dels paràmetres següents: ›350 anys d’edat; ›30 m d’alçària; ›6 m de perímetre de tronc, mesurat a una alçària d’1,30 m de la base; ›25 m de diàmetre de copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.

A la imatge, detall de la Font de la Mata, que ix incrustada entre les roques. És un dels tres arbres monumentals de Gata.

FONT: DOCV 23-11-2012.