Hui 5 d'agost és l'ofrena, el concert de revetla i la cordà a les festes de Gata. Però com es feien abans aquests tres actes?

L'ofrena de flors la trobem l'any 1970 a la missa solemne del dia 6. En 1976 encara es feia igual. Als anys 90 comença a fer-se l'ofrena el dia de la vespra, separant-se de la missa major del dia 6. Dins i fora de l'església han estat els llocs de les ofrenes.

Els concerts de la banda han tingut tres lloc en fer-se. L'any 1945 trobem un concert a la Plaça Cuartel i un altre a la Plaza Canalejas (hui Plaça d'Espanya). El cinc d'agost de 1947 fan dos concerts. L'any 1964 i l'any 1966 el concert es fa el dia 6 per la vesprada. En 1969 i 1972 ja és el concert el dia 5. La Plaça de l'Església és el lloc per excelència dels concerts de la revetla.

Finalment, les cordaes. L'any 1947 trobem una cordà al carrer Moreres i dos al carrer Calvo Sotelo (hui carrer signes); en 1974 trobem una cordà el 29 de juliol i altra el 5 d'agost. L'any 1975 seran els dies 4 i 5 d'agost.

FONT: Meu article del programa de festes de 1990: "Las fiestas patronales y sus programas desde 1945 hasta hoy".