Als finals de la dècada dels 40 del segle XX començà una bonica tradició de la cercavila dels animals, principalment matxos, burres, cavalls i demés. Un home bó i piadós regalà el santet i el posaren a la Placeta de Sant Antoni dins del carrer que porta el nom del patrói dels animals. La festa va estar molt reconeguda fins que es va parar.

En 1985 tornà a remenejar-se. Alguns Antonios, veïns de la placeta, entre ells el popular Ti Toni Porra, veïns del barri del Raval, revitalitzaren la festa i inclús es van fer bous pels carrers de la mançana aquella. Era la festa de Sant Antoni del Porquet que retornava.