Es va pactar per tots els grups polítics en les Comissiones Informatives. Demà divendres 25 de novembre, a les 20.30 hores, serà la sessió ordinària de novembre, a Gata.

Ni és l’últim dimarts de mes impar, ni es fa a les 20 hores.

A més de les dacions de comptes típiques, hi ha molts punts a tractar i alguns molt importants.

Per orde. Es propondrà per a ratificar allò que es va aprovar a la Junta de Govern Local el 31 d’octubre, sobre les festes locals per a 2012. A Cultura, es propondrà la modificicació de les bases de la convocatòria de "Art al Vent".

Pel que fa als Serveis Públics, es faràla interpretació de les tarifes de les fugues d’aigües potables en instal·lacions interiors. Pel que fa Urbanisme, el Polígon Plans tindrà la proposta per a l’aprovació provisional.

En el capítol d’Obres Públiques, es tractarà el Pla de Treball de les obres d’Execució de la finalització de les obres d’urbanització de la Unitat d’Execució Única del Sector  6-VIII i es farà el Requeriment del reinici de les obres d’Execució de la finalització de les obres d’aquesta.

A Hisenda estaran els temes més candents: La taxa per la prestació de serveis de Cementeri, amb proposta inicial de modificació. La Taxa per  la prestació del servei d’ensenyances especials en l’Escola Municipal de Pintura. El Prèstec ICO amb proposta de sol·licitud.

Dos temes importantíssims per al poble de Gata hui per hu: El Pla de Sanejament 2012-2014 i el Pressupost 2012.

Finalment, el Reconeixement extrajudicial dels crèdits 4/2011.

Els assumptes d’urgència i els Precs i preguntes tancaran el plenari que es preveu molt llarg i important.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.