M’he assabentat pel blog del regidor del Bloc Juanvi Vallés que té penjat l’orde del dia. Hui a les 20 hores es celebra sessió ordinària. Es farà el plenari de setembre.

A l’apart 1 del despatx ordinari es tractaran dacions de comptes d’alcaldia, judicials, econòmics, de composició de comissions i altres.

L’apartat 2 (Central) porta una moció de recolzament per a que el Corredor Mediterrani entre a formar part del nucli central de la Xarxa Transeuropea de Transports, com a projecte prioritari.

L’apartat més complet serà el 3 (Hisenda), ja que es tractaran els següents punts:

3.1.- Compte general del 2010 amb proposta d’aprovació.

3.2.- El quart expedient de modificació de crèdits de 2011. Amb proposta d’aprovació inicial.

3.3.- El punt important de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Amb proposta d’aprovació inicial.

El mateix regidor Joanvi Vallés (Bloc) en el seu blog explica aquest punt:
 
"Cal destacar que el punt 3.3, l’Equip de Govern municipal presenta al plenari la modificació de la Taxa del Servei de Recollida de Fem (el preu de la basura). Resumint serà una pujada del citat impost, però cal destacar que esta "Taxa municipal" no es pot utilitzar per a recaudar, sinó per a cobrir el cost del servei, amb lo qual la pujada no augmenta els diners de l’ajuntament, sinó que va directament a pagar el citat servei."
 
Recordeu: per a participar en la vida municipal, cal assistir als plenaris. Per damunt, si cal, del Real Madrid-Ajax.