La Diputació Provincial d’Alacant publica hui 22-9-2011 al BOP un anunci sobre la resolució de la Convocatòria que el Plenari va aprovar el passat 3 de març de 2011, relativa a la concesió de subvencions no dineràries consistents en papereres com a equipament urbà per als municipis de la província...s’acordà concedir... a GATA DE GORGOS 14 papereres.