Les propostes informatives del dia 3-9-2010 eren aquestes:

- NASIO CARDONA TORRES, 4rt a SAO PAULO (Vertical Running).

- ESTAMPES DE L’ESCALDÀ: Traure canyís.

- SANTS I REFRANYS: 3 de setembre, Sant Gregori.

- GATA VA SER NOTÍCIA...un 3 de setembre.

- FOTOGRAFIES ANTIGUES (Gata en el record) -143-.