20110809223213-sisamics1953-copia.jpg

Seguint amb la sèrie de fotografies recullides del veí Antonio Mulet Ferrer, podem veure ara a sis amics. La fotografia està presa l’any 1953 a l’entrada de l’avinguda de la Pau. Dalt de la burra podeu veure a Caselles, germà de Jaime. Als dos costats d’ell estan Miguel "el Moreno" a la dreta -d’ell era la burra- i Francisco Arabí ("el Curro"). Agatxats, la resta d’amics: Antonio, propietari de la foto, el seu cosí també dit Antonio "Manotes" (cunyat d'Eladio l'electricista) i finalment agatxat Pepe Arabí.

Es pot veure al fons el Montgó, la casa de l’estació i al voltant les cases del carrer avinguda. A la dreta la casa de Miguel "de Sota".