20100912171405-carlos6.jpg

L´estampa de hui té com a protagonista l´escaldador. Ell és el que té que dir si bull o no la caldera, si li té que posar més foc el llenyater o no. A la imatge, es pot veure com Carlos, l´escaldador, espera que bullga la caldera. Els cabassos de l´escaldó del dia esperen un al costat de l´altre. La pila de canyissos, a l´esquerra, també.