Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI DIA DE SANT JOSEP...FELICITACIONS ALS QUE CELEBREN LA SEUA ONOMÀSTICA. Festa en 1898; 45 anys de Cor Serrillas i 36 de la caiguda del badall d'una campana (parla la història)

HUI DIA DE SANT JOSEP...FELICITACIONS ALS QUE CELEBREN LA SEUA ONOMÀSTICA. Festa en 1898; 45 anys de Cor Serrillas i 36 de la caiguda del badall d'una campana (parla la història)

Hui és Sant Josep. El dia 19 de març sempre es recorda la figura de l’home humil, del pare bó, del fidel pare putatiu de Jesús. Antigament en alguns convents, durant la lectura de les Sagrades Escriptures, es referien a Sant Josep, en llatí com a "Pater Putatibus". Amb el temps, per a simplificar-ho adoptaren l’hipocorístic "P.P." (les inicials d’eixes dues paraules). Així naixqué el fet de cridar Pepe als Josep. Des del blog felicite a tots els Pepes, Joseps, a les que s’anomenen Pepa o Pepita, les Pepiques, a les Josepes, Josefines, Fines i demés compostos masculins i femenins, que a Gata en tenim un muntó. Potser que estadísticament Gata estiga més ple de persones que tenen aquest nom, igual que Miquels i Vicent-a, igual que María, Rosa i Antoni-a.

- L’església parroquial de Gata té un altar lateral, el primer després del creuer per la part de la Puríssima, dedicat al sant i la imatge del sant no es mou de la seua fornícula. Abans, recordem quan es feien els set diumenges de Sant Josep. Era una pràctica piadosa ara desapareguda.

Recordem també que hui cal felicitar a tots els que som pares. És també el nostre dia.

- Tornat al pare de Jesús, a Gata també tenim al carrer Nou un plafó ceràmic del sant. A les capelletes del Calvari apareix Sant Josep als set dolors de la Verge, a la replaceta de l’ermita, a la Corona de la Verge que es diu.

- Gata té un carrer que porta el nom del pare de Jesús, Sant Josep.

FESTA DELS JOSEPS I FUSTERS, FA 125 ANYS (1898)

- A nivell històric, dos qüestions més: el poble de Gata va fer falla també per Sant Josep l’any 1898. La vespra de Sant Josep d’eixe any publicava el diari "El mercantil valenciano" la ressenya: "Los vecinos de Gata, provincia de Alicante, se preparan este año para festejar a San José, con inusitada pompa-, debido a la iniciativa del coadjutor D. José García *, secundado eficazmente por el maestro de instrucción primaria, D. José Martí, se hacen grandes preparativos para que no falte ningún detalle. Los organizadores se proponen, además de la celebración de la fiesta religiosa, que será notable, proporcionar a aquel vecindario muchos ratos de solaz y esparcimiento. Habrá, pues, cucañas, carreras de obstáculos, serenatas, los consabidos mil morteretes, fuegos artificiales, pasacalles, iluminaciones a la veneciana y tracas a granel, y como nota del día el correspondiente auto de fe, una falla alusiva a los asuntos yankees. Las fiestas las costearán los Pepes y carpinteros de la localidad."

Per a vore tot l’article publicat al capítol de la sèrie "Sabieu...?" ací teniu l’enllaç: http://cronistadegata.blogia.com/2013/110803-sabieu...-que-per-sant-josep-de-1898-es-van-fer-festes-falleres-a-gata.php.

1900, dia de Sant Josep de fa 123 anys: es va acabar el dorat i estucat de l’altar major (l’existent abans de la contienda civil) i el presbiteri de l’església. Ara segle i 23 anys més després està restaurant-se el creuer i la cúpula de l’església. 

Més arrimat en el temps a l’actualitat, dos fites:

1978, fa 45 anys: El dia de Sant Josep naixqué el Cor Serrillàs.

1987, fa 36 anys: Cau el badall d’una campana. Ho publicava al diari Información d’Alacant. El dia de Sant Josep, a l’eixida de missa al volteig de campanes va caure el badall de la tercera campana pel seu tamany. No va produir danys ni materials ni personals.

FONTS: document del diari El Mercantil Valenciano del dia 18-3-1898, facilitat per Javier Mozas.


0 comentarios