Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ES PUBLICA AL DOGV LA DECLARACIÓ DE FESTA AUTONÒMICA PER AL MISTERI DE REIS DE GATA

ES PUBLICA AL DOGV LA DECLARACIÓ DE FESTA AUTONÒMICA PER AL MISTERI DE REIS DE GATA

Hui dimecres 8 de juny es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el que anunciavem la setmana passada. Des de Presidència de la Generalitat es publica la RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, per la qual s’atorga la declaració de festa d’interés turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana a «Misteri de Reis de Gata», de Gata de Gorgos.

Faig un extracte del que diu la publicación:

Vista la sol·licitud presentada en la Direcció General de Turisme per l’Ajuntament de Gata de Gorgos, de data 13 d’abril de 2022, en què s’insta la declaració de festa d’interés turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana, per a "Misteri de Reis de Gata", Gata de Gorgos (Alacant). Després de l’estudi de la documentació que consta en l’expedient i vista la proposta del director general de Turisme, mitjançant la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de l’esmentada distinció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 3.1 c, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer: Atorgar el títol honorífic de festa d’interés turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana a «Misteri de Reis de Gata», Gata de Gorgos (Alacant).

Segon: Ordenar, amb data de la present resolució, la inscripció d’ofici de la declaració concedida en el Registre especial de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, secció primera: festes d’interés turístic en els termes que assenyala l’article 9 del Decret 119/2006, de 28 de juliol..."

Per tant ja adquirix a tots els efectes, a partir de la publicació de hui, la festa de Gata del 5 de gener de cada any, caràcter turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Darrere d’aquesta consecució un treball colosal per part d’alguns veïns, que han dirigit a centenars de joves i no tant joves en algun moment de la història, per a que el "Misteri" anara creixent any rere i en els últims anys a passos agegantats i que té en el text de l’autor Antonio Salvá Roselló 55 anys d’existència, però amb arrels de més d’un segle. 

D’esta manera s’avança en un procés iniciat , amb la declaració de festa d’interés turístic local  primer i en 2015, Festa d’Interés turístic provincial,  per posar en valor una tradició arrelada en el municipi que té ja una trajectòria història de més de 50 anys, i donar, així,un pas endavant fent una aposta de qualitat, valorant l’esforç realitzat per un nombrós conjunt de persones, més de 300 participants, des de l’Ajuntament fins l’últim col·laborador d’esta Festa, per tal d’aconseguir que els Reis Mags de Gata siguen el patrimoni de tot un poble i una de les senyes d’identitat.

FONTS: Part del text i fotos, premsa Ajuntament de Gata i DOGV 8-6-2022.

    

0 comentarios