Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA APROVA EL SEU PLA MUNICIPAL D'EMERGÈNCIES. // PADRÓ DE GUALS (VADOS) I TAXA SERVEI CEMENTERI

GATA APROVA EL SEU PLA MUNICIPAL D'EMERGÈNCIES. // PADRÓ DE GUALS (VADOS) I TAXA SERVEI CEMENTERI

En el darrer plenari, l’Ajuntament de Gata va aprovar inicialment, per unanimitat, el Pla Territorial Municipal davant d’Emergències.

El Pla Territorial Municipal (PTM) és el document que estableix, d’una manera general, la forma en la qual s’estructuren i organitzen els recursos per a fer front a les emergències que puguen donar-se en l’àmbit municipal. Tots els municipis tenen l’obligació de tindre-ho.
A aquest document s’afegeix el  Pla d’Actuació Municipal (PAM) que és el plan d’àmbit local per a fer front a un risc concret en un municipi o en una entitat supramunicipal. En l’actualitat els riscos on ve determinada aquesta obligació o recomanació són els d’inundacions, incendis forestals i sísmic. En el cas de Gata, es troba en un territori en risc d’incendis forestal alt i en risc sísmic baix-mitjà.

El regidor de Governació, JoanVi Vallés, va explicar que es tracta d’un document viu que es revisarà cada 4 o 5 anys per anar adaptant-lo als canvis del municipi.

Aquest pla dona un document d’actuació al CECOPAL, Centre de Coordinació Municipal, que està dirigit per l’alcalde i coordinat pel regidor de Governació

El PTM ha estat elaborat per l’empresa Prohenec a través de la convocatoria de subvencions per a la redacció de nous plans d’emergència d’àmbit local de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències  de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

PADRÓ DE GUALS (VADOS) PER A 2022

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dimarts 25 de gener publicava l'aprovació: per Resolució de l’alcaldia número 2022-0004 de data 05 de gener de 2022, s’acorda aprovar el Padró de la Taxa d’Entrada de Vehicles (guals) "vados" per al exercici 2022, per un import total de 36.275 €.

TAXA CEMENTERI 2022

Al mateix BOP s'anunciava l'aprovació següent: per Resolució de l’alcaldia número 2022-0019 de data 12 de gener de 2022, s’acorda aprovar el Padró de la Taxa per la prestació de Serveis del Cementeri per a l’exercici 2022, per un import total de 20.480 €.

FONTS: Informació i foto Pla d'Emergències, Ajuntament / Guals i cementeri, BOP 25-1-2022.

 


0 comentarios