Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

FESTES, GATA: DE MANERA EXTRAORDINÀRIA PER LA PANDÈMIA, ELS VELLETS I MÉS MALALTETS DEL POBLE PODRAN REBRE AL SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI A LES SEUES CASES. Haurà de demanar-se a la parròquia

FESTES, GATA: DE MANERA EXTRAORDINÀRIA PER LA PANDÈMIA, ELS VELLETS I MÉS MALALTETS DEL POBLE PODRAN REBRE AL SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI A LES SEUES CASES. Haurà de demanar-se a la parròquia

Des de la parròquia, el senyor rector de Gata Don Juan Antonio Navarro Tarín, ens ha fet arribar aquesta informació, que compartim, anunciem i donem a conéixer amb tots els veïns i veïnes del poble. Per la seua importància i exclusivitat en molts temps ho pose en valencià i en castellà. També està publicat al facebook de la parròquia. 

Diu l’escrit:

"Portem dos anys de Pandèmia. Dos anys en els quals s’han hagut de suspendre o viure d’una manera diferent moltes coses.  Això és especialment dolorós per als qui ja es troben en el últim tram de la seua vida.  Alguns vellets i malalts tenen família i encara la salut suficient per a ser acompanyats a la Parròquia per a visitar al SANTÍSSIM CRIST, això és el més bonic. 

Però també tenim malalts i vells que ja no poden eixir de casa.  En el últim tram de la seua vida no han pogut gaudir d’eixes tradicions tan volgudes per a gaters i gateres. No han pogut visitar ni acomiadar-se del Santíssim Crist perque les seus forces i la situació no ho feien possible.  Per això des de la Parròquia, i de manera extraordinària, es vol que el Santíssim Crist en aquest any i mentre aquest estiga al Poble, visite de manera privada a aquells gaters i gateres que ja s’els fa impossible eixir de casa. 

Han viscut una vida de treball i sacrifi, i porten aquests dos anys de Pandèmia amb tot el que era habitual i tradicional suspés. Podems entendre tots, que en aquestes festes, i de manera extraordinària, siga el Santíssim Crist el que els visite.  

Per això, qui tinga en casa o conega a algún vell o malalt que no puga i ja es preveja que no va a poder tornar a eixir més de casa, POT DEMANAR LA VISITA A LA PARRÒQUIA."

TEXT EN CASTELLÀ:

"Llevamos dos años de Pandemia. Dos años en los que se han tenido que suspender o vivir de una manera diferente muchas cosas.  Esto es especialmente doloroso para quienes ya se encuentran en el último tramo de la vida.  Algunos ancianos y enfermos tienen familia y todavía la salud suficiente para ser acompañados a la Parroquia para visitar al SANTÍSIMO CRISTO, eso es lo más bonito. 

Pero también tenemos enfermos y ancianos que ya no pueden salir de casa.  En el último tramo de su vida no han podido disfrutar de esas tradiciones tan queridas para gateros y gateras.  No han podido visitar ni despedirse del Santísimo Cristo porque sus fuerzas y la situación no lo hacían posible.  Por eso desde la Parroquia, y de manera extraordinaria, se quiere que el Santísimo Cristo en este año y  mientras esté en el Pueblo, visite de manera privada a aquellos gateros y gateras que ya se les hace imposible salir de casa. 

Han vivido una vida de trabajo y entrega, y llevan estos dos años de Pandemia con todo lo que era habitual y tradicional suspendido, podemos entender todos, que en estas fiestas, y de manera extraordinaria, sea el Santísimo Cristo el que los visite.  

Para ello quien tenga en casa o conozca a algún anciano o enfermo que no pueda y ya se prevea que no va a poder volver a salir más de casa, PUEDE PEDIR LA VISITA EN LA PARROQUIA."

FONT: Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Gata de Gorgos.

0 comentarios