Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: APROVADA L'ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT (dos dedicacions exclusives i una parcial)

GATA: APROVADA L'ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT (dos dedicacions exclusives i una parcial)

Ahir dimecres 26 de juny, es  va celebrar sessió extraordinària plenària, on es van tractar els  diferents aspectes organitzatius que regiran el funcionament de l’Ajuntament de Gata durant la present legislatura 2019-2023.

Entre altes assumptes, es va aprovar que dos corporatius exerciran una dedicació exclusiva amb una retribució de 35.000 euros bruts anuals i una parcial de 17.500 euros bruts anuals. La proposta va prosperar amb els vots a favor de Compromís i Pspv i els vots en contra del PP. L’alcalde, Josep F. Signes i el 1r tinent d’Alcaldia, Antonio J. Signes tindran la dedicació exclusiva i el regidor Joan Vicent Vallés la dedicació parcial.

Respecte als portaveus dels diferents partits,  Maite Signes serà la portaveu del PP; Àngels Soler, la portaveu de Compromís i Antonio José Signes el portaveu de PSPV.

L’Alcalde va donar a conèixer els membres i delegacions de la Junta de Govern Municipal i les tinències d’alcaldia, que tenen Toni Signes, 1a tinència d’Alcaldia; Àngels Soler, 2na ; JoanVi Vallés, 3ra i Toni Arabí,4ta.

També es va donar compte en el plenari de les delegacions genèriques de l’Alcaldia que conserva Mobilitat, Serveis Municipals, Serveis Socials, Tercera Edat, Transparència, Comunicació i Innovació, Obres Públiques i delega a Antonio José Signes Costa, Hisenda, Personal, Comerç, Urbanisme, Residents, Obres Públiques (compartida); Àngels Soler Fornés, Cultura, Patrimoni, Educació, Normalització Lingüística; Joan Vicent Vallés Roselló, Festes i Governació (Policia local, Protecció Civil, Prevenció d’Incendis i Sanitat); Antonio Arabí Arabí, Esports; José Juan Mulet Soler, Medi Ambient, Agricultura i Canvi Climàtic¸ Neus Mulet Mulet, Dona i Igualtat, Turisme i Joventut.

A més es va aprovar la periodicitat de les sessions, que seran l’últim dimarts de mes imparell, així com les atribucions i composició de les comissions informatives, la constitució d’una mesa de contractació i el nomenament dels representants municipals en òrgans de representació corporativa. L’assignació econòmica dels grups polítics, que serà de 280 euros fixes i 10 variables depenent del nombre de regidors, i les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions que serà de 100€ per plenari, 35 per Junta de Govern i 35 per comissions informatives.

FONT: Foto i informació, Ajuntament de Gata.

0 comentarios