Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DISSABTE 9, VISITA PASTORAL A LA PARRÒQUIA DE GATA

DEMÀ DISSABTE 9, VISITA PASTORAL A LA PARRÒQUIA DE GATA

La feligresía de la parròquia de Gata es disposa a viure demà dissabte dia 9 una data històrica, la Visita Pastoral al poble i a l’església de Sant Miquel Arcàngel del Bisbe Auxiliar N’Arturo Ros Murgadas. La visita s’emmarca dins de les que estan fent els bisbes i l’arquebisbe per a conéixer "in situ" les realitats de les més de trenta parròquies de l’Arxiprestat de la Marina, dit de la "Preciosíssima Sang" i que va començar el passat divendres dia 1 a Benissa i acarà el dia 24 a l’església arxiprestal de Nostra Senyora de l’Assumpció a Dénia.

La jornada començarà a les 22.30 hores, hora en que arribarà el bisbe al final del carrer La Bassa. D’allí es dirigirà a peu fins l’església sent rebut abans a la plaça pel rector Don Francisco M. Murillo i el Consell Parroquial. Ja dins del temple a les 11 es farà una oració i a les 11.30 el bisbe i el rector tindran una visita i encontre amb l’alcaldessa Magda Mengual a l’Ajuntament.

A les 12 hores, als locals parroquials, serà l’hora del café i de l’Assemblea Parroquial, on departirà el prelat amb els feligresos. A les 13.30 hores, el bisbe dinarà amb el Consell Parroquial. A les 16 hores, serà la visita i oració al cementeri i tot seguit visitarà l’ermita del patró el Santíssim Crist del Calvari cantant-se els goigs.

A les 17 hores serà el café-trobada amb els grups de Vida Ascendent als locals parroquials. A les 18 hores, la trobada serà amb xiquets, xiquetes, catequistes i monitors, tant de la Catequesi de Primera Comunió com del Júnior i Cor. Aquesta serà al Temple Parroquial. A les 18.30 hores, als locals parroquials, serà la trobada amb els Joves Lofeteen.

Finalment, a les 19.30 hores, serà l’Eucaristia al Temple Parroquial, concloent així la jornada de Visita Pastoral.

PRIMERA I ÚLTIMA VISITA PASTORAL ABANS DE LA DE DEMÀ

Si ens remuntem en el temps, trobem la primera visita dcumentada a la parròquia l’11 de febrer de 1580, fa ara 439 anys. També és cert que diu que és la "Segunda visita del lugar de Gata". Potser done a entendre que la primera seria la constitució com a parròquia en 1574, sis anys abans. El document que coneguem i que es custòdia còpia a l’Arxiu Parroquial, és una fulla solta, transcrita pel rector En Joaquín Alfonso Bosch, en data 21-9-1928 i diu textualment: “Por tratarse de la primera hoja del libro mas antiguo que se conserva en el archivo parroquial de esta población y dado el lastimoso estado en que ella se encuentra (casi ilegible y muy destrozada) me decido a copiarla lo mejor posible, uniendo la copia a la hoja original, que no desaparece del libro”.

La copia diu textualment: “Gata. Segunda visita del lugar de Gata. Anyo del nascimiento de nuestro Salvador Jhu Xpo. Mil quinientos ochenta. En once dias del mes de febrero. El Ilmo. y Rmo. Señor Don Joan de  Ribera por (la gracia de Dios) y de la Sancta Sede apos(tolica Patriar)ca De antiochia arzobispo de Valencia) Del consejo (de su Majestad) continuando la vissita q Su Illma. Senyoria hace en la villa de Xabea por mediam personam Del muy Rvdo. y muy magco. Señor (ilegible) Miguel de Spinoza su (Visitador ge)neral constituydo personalmente el dicho Señor visitador en el lugar De gatta ques del  noble Sor. Don gaspar Deyxar y de ochenta casas xpianos nuevos vissitó la iglesia de dicho lugar (q es una capilla questa en la casa del Señor ques so invocación De sant miguel el qual fue hallado muy pobre de vestimentas hallo por rector de dicha iglesia (el Rvdo) mossen Antich ferrer pbro Residente en la villa de Xabea el qual posseye dicha Rectoria con los titulos calendariados en vissita passada. Hallo que todas las tierras...”.

L’última Visita Pastoral va ser en 2007, fa dotze anys, i la va fer el Bisbe Auxiliar Monsenyor Enrique Benavent Vidal estant de rector Don Santiago Bohigues Fernández, acompanyat del Rv, N’Alberto Caselles Fornés.

FONTS: Documentació Arxiu Parroquial. // Foto: Arxiu Internet (Las Provincias).

0 comentarios