Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

SABIEU QUE GATA TENIA EN 1857 UN TOTAL DE 2.393 HABITANTS?

SABIEU QUE GATA TENIA EN 1857 UN TOTAL DE 2.393 HABITANTS?

Trobem al Fons Documental de l’Institut Nacional d’Estadística tota la informació del cens de 1857, el primer cens espanyol fet amb un mínim de rigor. Pel que fa a GATA, que pertany al Partit Judicial de Denia, tenia fa 161 anys, en temps dels nostres bisavis, un total de 2.393, dels quals 1.216 eren varons i 1.177 hembres. Del seu estat civil: 1.283 eren solters (667 varons i 616 hembres); casats un total de 982 (504 varons i 478 hembres) i viudos 128 (45 varons i 83 hembres).

Les edats també demostren l’esperaça de vida. Cap superava els 90 anys i de 86 a 90, hi havien 4 persones de Gata, 2 homens i 2 dones. La franja més nombrosa la trobem als menuts de 1 a 7 anys: 228 xiquets i 223 xiquetes. També n’hi ha molts de 31 a 40 anys: 166 són homens i 139 dones.

Finalment, els habitants que tenia Gata a la resta de censos del segle XIX, segons l’INE: 1860 eren 2.520. 1877 un total de 3.007. En 1887, 3.398 i en 1897 la població de fet era de 3.617 habitants, i la de dret, de 3.625.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística: Cens de 1857. Gata, Alacant. Classificació dels habitants per natura, sexe, estat civil i edat. // Censos de 1860, 1877, 1887 i 1897. // Foto: Gata 1900. Gravat que apareix al llibre "Caridad Heróica", Sanatori de Fontilles.

0 comentarios