Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTÒRIA LOCAL. ELS FOTÒGRAFS LAPORTA I RAUSELL VAN FOTOGRAFIAR GATA I LA CASA DE LA LEPRA PER A FONTILLES, EN 1903

HISTÒRIA LOCAL. ELS FOTÒGRAFS LAPORTA I RAUSELL VAN FOTOGRAFIAR GATA I LA CASA DE LA LEPRA PER A FONTILLES, EN 1903

El dia de Sant Antoni es van complir 109 anys dels inicis del sanatori de Fontilles. GATA i FONTILLES tenien molt bones relacions. Cal recordar que Gata tenia un llatzaret des de finals del segle XIX i va perdurar fins 1921.

Investigant, investigant, hem conegut més detalls de la Casa de la Lepra de Gata, dels veïns que allí estaven, del Asilo de Gata, com també es coneixia. També del rector al que nomenaven "el rector leprós" Don Juan Martínez Blasco i dels fotògrafs Isidro Laporta i D. F. Rausell, que van vindre a Gata l’any 1903.

El diari "Revista de Gandia: periódico dedicado al fomento de los intereses morales y materiales de la región, órgano de la Caja de Ahorros y Socorros y Monte de Piedad" en el seu número 164 del dia 6 de juny de 1903, publicava l’estança dels dos fotògrafs a Gata. El fet va ocórrer el dia 26 de maig d’eixe any. Pel matí, el fotògraf de Xest, D. F. Rausell, a instàncies del vicari Don Vicente Borrull, va fotografiar a un grup d’hòmens i dues dones, així com a un grup de cinc persones agenollades davant del llatzaré (Casa de la Lepra) esperant el solemníssim acte de que un rector els donara la Comunió. Rausell va aprofitar la visita per a traure una vista general de la vila de Gata.

Per la vesprada, acompanyat pel vice-president de la Junta de Govern de la Colònia-Sanatori Sant Francesc de Borja de Fontilles, Isidro Laporta va vindre a Gata i va obtindre una còpia d’una ampliació de fotografia del rector Don Juan Martínez Blasco, "sacerdot exemplar" que es va desviure pels pobres, ells llàtzers i per la seua parròquia de Gata.

Tres d’aquestes fotografies de l’època -paregudes a dibuixos o il·lustracions- són les que apareixen al llibre "Caridad Heróica". Dos al capítol del "Cura leproso". El capítol IX es titula: "¿Qué se ha hecho hasta ahora en favor de los leprosos?. Dos mártires de la lepra en el clero español". A la pàgina 110 dins d’este capítol trobem: "D. Juan Martínez Blasco, cura párroco de Gata (1900)". A la pàgina 111 estan dos de les quatre fotografies que comentaven, la primera posa al peu de foto: "Rvdo. D. Juan Martínez Blasco, +Murió víctima de la lepra". Foto: I. Laporta. Ilust. Vilanova". La segona posa: "Vista de Gata" i té els mateixos fotògraf i il·lustrador.

La fotografia tercera que teníem menys localitzada apareix al mateix llibre a la pàgina 177 i el fotògraf és Rausell amb el mateix il·lustrador. L’única fotografia que no hem pogut trobar és la que diu va fer Rausell al grup de cinc persones agenollades davant del llatzaré (Casa de la Lepra). 

Precisament, a la revista nº 13 de "Fontilles: órgano de la Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja para leprosos" de data 8 de maig de 1905 es fa un resum de les despeses i apareixen els viatges tant d’un com altre fotògraf. Passada la despesa del fotògraf Rausell "por unas fotografías de Gata" se li pagaven 12 pessetes. A Isidro Laporta per "gastos de viaje para retratar leprosos en Gata, Sagra y regreso a Gandía" se li pagaven 9’35 pessetes.

* Seguiré fent cròniques de Gata, l’Asil per als malalts de lepra del poble, així com la relació de Gata amb Fontilles al llarg de les primeres dècades del sanatori *

Fotografies de la composició: portada i internes extretes del llibre "Caridad Heróica".

FONTS:

Revista de Gandia: periódico dedicado al fomento de los intereses morales y materiales de la región, órgano de la Caja de Ahorros y Socorros y Monte de Piedad: Any IV, Nº 164, 6 de juny 1903. 

Fontilles: órgano de la Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja para leprosos: Nº 13, 8 de maig de 1905.

Llibre "Caridad Heróica" Sanatorio Nacional de San Francisco de Borja para los pobres leprosos". Publicació original: València, Tipografia Moderna a càrrec de Miguel Gimeno, 1904. Biblioteca Metgessa de Fontilles (Alacant). Digitalitzat per la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en 2017.

 

3 comentarios

Eugenio Laporta -

Si puede averiguarlo y tuviera mas datos de Isidro Laporta (Aura o Roig) le quedaría muy agradecido.

MIGUEL VIVES SIGNES, CRONISTA DE GATA -

No se bé el segon cognom. Puc averiguar-ho de les referències de les fotografies.

Euegnio Laporta -

En su articulo figura un fotógrafo llamado I. Laporta. Me pueden decir si era Isidro Laporta Aura o Isidro Laporta Roig?