Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER ARREGLAR LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL CARRER LA BASSA

SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER ARREGLAR LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL CARRER LA BASSA

El passat dimecres, dia 8, es publicava al Butlletí Oficial de la Província un extracte del certificat de l’acord plenari de Diputació Provincial del 20 d’abril, pel qual s’aprova definitivament el Pla de Cooperació a les obres i servicis de competència municipal i de millora de la xarxa viària provincial, d’aquesta anualitat 2016.

 El Pla Provincial compren les obres amb el seu pressupost i la financiació que té que aportar tant Diputació com cada municipi. En el cas de GATA DE GORGOS l’obra a financiar és l’acondicionament de la xarxa d’aigua potable del carrer La Bassa, un vial cèntric i important del poble. L’import de l’obra puja a 449.999,99 euros, dels quals Diputació finançarà 359.999,99 euros i la resta, 90.000 l’Ajuntament. Cal dir que té que comptar-se que Gata actualment té una població de 5.985 habitants.

MODIFICACIONS DE CRÈDITS

Per altra banda, el BOP del dilluns 6 de juny publicava l’acord de l’últim plenari ordinari, el de maig, d’aprovació inicial de dos expedients de modificacions de crèdits del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari.

La modificació 11/2016, resum aquestes altes en aplicació de despeses:

Per a festes patronals, Reis, Sant Antoni i Sant Joan: 40.000 euros. Per a neteja viària (Solgata): 10.364,38 euros. Per a la transferència de l’Ecoparc (Solgata): 8.025,08 euros. Per a edificis i altres construccions (cementeri): 500 euros. Per a edificis i altres construccions esportives: 10.000 euros. Per a edificis i altres construccions (Educació): 5.000 euros. Per a edificis i altres construccions (Cultura): 500 euros. Tot això puja a un total de 74.389,76 euros en despeses.

Aquesta Modificació es finança amb càrrec de baixes d’altres aplicacions, que són: Manteniment edificis i altres construccions, 16.000 euros. Fons de contingència, 13.500,97 euros i Aportació municipal de la subvenció de Diputació Provincial Proveïment aigües, 44.888,79 euros. Tot això suma el mateix import que les despeses: 74.389,76 euros.

REGLAMENTS: Via pública i guals

Per altra part, el BOP de hui divendres dia 10, publica l’acord del ple de l’Ajuntament del passat dia 31 de maig, en el que es va acordar l’aprovació inicial del text del Reglament Regulador de la Via Pública a Gata de Gorgos. El mateix plenari també va aprovar inicialment la modificació del reglament Regulador de les llicències de gual de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

ORDENANÇA

Finalment, a la mateixa sessió l’Ajuntament va deixar sense efect l’acord del plenari del passat 31 de març de 2015, per el que s’aprovava inicialment l’ordenança d’autorització urbanística i d’activitats. Davant les suggerències signades dins de termini efectuaders pels serveis tècnics municipals i donat que aquell text quedava obsolet, es va acordar deixar-lo sense efecte.

FONTS: BOP 6, 8 i 10 de juny 2016.

 

0 comentarios