Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ELS REGIDORS DE GATA DEMANEN QUE SIGA UN POBLE ACOLLIDOR PER ALS REFUGIATS

ELS REGIDORS DE GATA DEMANEN QUE SIGA UN POBLE ACOLLIDOR PER ALS REFUGIATS

L’equip de govern demana que GATA siga una ciutat acollidora de refugiats

Per tal de que l’equip de Govern l’estudie i la integre dins del proper plenari de setembre

GATA sempre ha estat un municipi solidari, un poble on tots sempre hem donat el millor de nosaltres pel bé de la resta

Aquest matí, publicava l’Ajuntament al seu facebook:

"L’equip de govern ha fet la proposta formal per a que el nostre poble siga una ciutat acollidora de refugiats.
S’obrirà una llista on totes les persones que vullguen ser acollidores es puguen apuntar.
A més demanem a les Nacions Unides que facen front a totes les mesures necesàries per acabar amb tots els conflictes armats."

Per altra part, per mig també del facebook, hem sabut que els quatre regidors del Partit Popular de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, han presentat hui mateix, divendres 4, una moció per registre d’entrada. Així s’expresaven en tot el comunicat fet públic:

"Els nostres regidors, i en representació dels Populars Gata i tot els seus votants, han presentar este migdia, per registre d’entrada, una moció per tal de que l’equip de Govern l’estudie i la integre dins del proper plenari de setembre. A continuació us deixem penjada la moció que s’ha presentat que com veureu la intenció de col.laborar i aportar els nostres esforços en busca d’una pau social i també demostrar apertura solidària amb aquells que ho necessiten. Esperem, i així ens ho han manifestat des de l’equip de Govern, que entre tots puguem fer de Gata un poble "acollidor" i així posar el nostre granet d’arena en bé la societat.

"Da. MARIA TERESA SIGNES CASELLES, com a portaveu del grup municipal del PP de Gata de Gorgos, seguint el ROM, article 80, punt 4, apartat 3, i també atenent a l’Art. 116.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta la següent MOCIÓ per al seu debat durant el Plenari ordinari del mes de Setembre:

MOCIÓ «GATA POBLE ACOLLIDOR»

Durant els darrers dies hem vist per tots els mitjans de comunicació el greu i terrible problema de la immigració i les situacions que s’estan vivint a tota Europa. A més, a aquesta situació li hem d’afegir els milers de refugiats que es veuen obligats a fugir dia a dia de la guerra.

Nosaltres, des del Partit Popular de Gata, ens posem en la pell d’aquestes persones que han de fugir de les seues cases i protegir a les seues famílies d’una guerra sense sentit com qualsevol altra guerra.

Mentre els estats d’Europa no es posen d’acord amb quina quota de persones pot acollir cada país, nosaltres pensem que els dirigents polítics hem de mirar per tots els ciutadans i en primer lloc hem de donar-los el benestar a la ciutadania. D’ahí deu nàixer la necessitat de regular, de la manera més correcta, justa i també solidaria, com s´ha de produir l’acollida de refugiats.

Som conscients que hi haurà països, ciutats i pobles que podran acollir més gent que altres, sempre dins les seues directrius solidàries i mai portant malestar a la ciutadania ni sobrepassant les seues condicions socials.

Ara bé, mentre aquest debat es duu en davant, amb la relantització que el procés pot fer, les persones moren per aconseguir poder despertar cada dia amb pau i llibertat.

Esta setmana mateix la imatge d’un xiquet de sols tres anys mort en la platja omplia els informatius nacionals i internacionals. Junt a aquesta imatge, hauríem de pensar quants són els rostres de xiquets i adults morts que no hem vist i que quedaran a l’anomimat per sempre, persones que sols fugen de l´horror de la guerra.

Nosaltres considerem que no hem de permetre que aquells que fugen de la guerra deixen la seua vida per el camí mentre en els nostres estats, comunitats i ajuntaments invertim temps debatent temes molt més frívols.

Des del grup municipal del Partit Popular, i després d’haver parlat molt sobre el tema, hem aplegat a la conclusió de que, si bé és un problema que han de regular els estats de la UE, nosaltres, com a ciutadans i en este cas també com a polítics locals, podem i devem col.laborar i aportar els nostres esforços en busca d’una pau social i també demostrar apertura solidària amb aquells que ho necessiten. NO és sols un problema dels governs centrals, TOTS hem de ser agents actius en la solució de la crisi de refugiats.

GATA sempre ha estat un municipi solidari, un poble on tots sempre hem donat el millor de nosaltres pel bé de la resta. La nostra és una solidaritat que es veu, moltes vegades, dia a dia, una solidaritat moltes vegades callada però que està ahí, i que mes de una vegada s’ha vist transformada en una gran col.laboració amb les diferents campanyes d’ajuda front a catàstrofes naturals.

Des del grup municipal del PP, volem ser part de eixos agents socials actius, i més en moments com ara, on s’estan vivint situacions de vertadera urgència social que si necessiten un canvi i una espenta de tots.

Per tot l’esmentat abans, proposem i sol.licitem al Plenari, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Declarar a Gata de Gorgos poble acollidor de refugiats de les guerres.

SEGON. Que l´Ajuntament, com a exemple davant de les iniciatives privades, habilite el màxim de vivendes de les antigues cases dels Mestres per a acollir refugiats.

TERCER. Crear un llistat de cases o famílies que voldrien ser acollidores de refugiats i que donat el cas, acollirien a refugiat, be siga famílies senceres o sols xiquets… sempre dins de la quota que ens toque a l’Estat Espanyol o bé a la Comunitat Valenciana, posant-nos a la seua disposició.

QUART. Que es done la màxima difusió a esta iniciativa a nivell de premsa, xarxes socials... a fi d’aconseguir el màxim d’acollidors.

QUINT. Donar trasllat dels presents acords al President del Govern de Espanya, al Ministre d’Assumptes Exteriors i Cooperació, al president de la Comunitat Valenciana, a la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives i al President de la Diputació Provincial d’Alacant.

Gata de Gorgos, 4 de setembre de 2015.

Maite Signes Caselles
Portaveu del Grup Municipal PP. "

FONT: Ajuntament  / Grup regidors P.P. // Gata de Gorgos.

0 comentarios