Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

SABIEU...que? el pont de les Alcolaies va suposar una gran millora per a l’eixample del poble cap a la muntanya

SABIEU...que? el pont de les Alcolaies va suposar una gran millora per a l’eixample del poble cap a la muntanya

Es va constituir una Junta Inspectora municipal a l’efecte

El seu cost es calculava de deu a dotze mil pessetes

De nou descobrim els diaris de la dècada dels anys 20 del passat segle. Ara llegim LAS PROVINCIAS del dia 26 de febrer de 1927 a la seua pàgina 2. "Desde Gata, Importante mejora" es titulava l’article. Tractava de la reunió que va promoure l’Ajuntament a fi de poder construir un pont des de la partida "Les Colaes" sobre el riu Gorgos. 

Deia l’article que tindria un "inmenso beneficio" i seria una "elevación de dichas tierras", pujant el 200 per cent del seu valor, ja que fins aleshores per a passar un centenar de metres teniens que donar "un gran rodeo". Es va crear, diu el diari, una Junta Inspectora. La formaven el primer tinent d’alcalde, alguns regidors i quinze propietaris de la partida. Li donaven ja el cost del pont, de deu a dotze mil pessetes. L’autor (que no signava l’article) donava l’opinió del lloc on ell traçaria el pont i dibuixava molt bé l’itinerari: "construir el puente desde la llamada "Cova del Gats", hasta el lado del matadero, cuya salida da a la plazuela, pudiendo derribarse la abadía y construirse en el patio de Eduardo Mulet, dado de esta forma una calle directa a la plaza que enfrenta con la del dr. Gómez Ferrer, dando así salida a la carretera, ensanchándose así la plaza del Mercado, que tanta falta hace". Cal recordar que la Plaça de l’Església se li nomenava encara també Plaza del Mercado fins a passar a l’actual Plaça Nova.

Acabava dient l’article: "La población espera con ansia el resultado de las gestiones de la junta que entiende en este importante asunto".

A la imatge (Fotografies antigues -Gata en el record, 1), el pont de Alcolaies en construcció.

FONT: diari "Las Provincias: diario de Valencia". Any 62, Nº. 19.021 - 26 febrer 1927. / Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Ministeri de Cultura.


0 comentarios