20130928225936-donyaanita4.jpg

La fotografia que corresponia al dia 23, la nº 1.255, és propietat de Anita Diego. La família a la caseta de les Alcolaies. Podeu veure a Anita, Pepe i la seua dona Isabel, els pares de Anita i Pepe, i Donya Anita la mestra, germana del pare de Anita i Pepe.