Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS PER AL POBLE DE GATA, 1861 ( IX )

Nous articles de les curioses Ordenances Municipals per al poble de Gata de 1861. Hui us done a conèixer el capítol XII, Neteja i sanitat, que té coses molt interessants. Es deduïx d’aquestes que els carrers de Gata estaven empedrats i en alguns casos empissats. També que en altres temps, i d’ahí, l’advertència havien anat els porcs pel carrer. El cas del mort contagiós és molt curiós i el de les vacunes també. La neteja de les nòries ens indica que a Gata n’hi havia, encara que no massa.

Capítol XII, Neteja i sanitat:

Art. 49: És obligació de cada veí mantindre net el carrer que enfronte amb la casa que habita i cuidar que ningú arranque l’empedrat i que per cap concepte deteriore el pis del carrer, en el qual cas farà la seua reposició.

Art. 50: Es prohibix que es crien porcs divagant pels carrers públics, traure’ls a elles per a prendre el fresc o el sol i que es venguen per aquestes ni a les places cap bestiar de porca, llanar o mular. Aquests es vendran fora de la població.

Art. 51.- Es prohibix així mateix fer necessitats majors o menors als carrers o en altres punts públics, tirar objectes fètids i insalubres, ni tirar fem per dins de la població.

Art. 52.- L’habitació o quarto on muiga un malalt de mal reputat per contagiós, es picarà i es blanquejarà per compte de l’inquilino, a més de les fumigacions que prescriuen els facultatius.

Art. 53.- Tots els veïns mantindran blanques i netes les seues cases en l’interior i l’exterior i ningú podrà tirar aigua al carrer pels obrers més aigua que la sobrant  de les pluges. Els propietaris de les nòries netejaran tots els dissabtes les seues basses.

Art. 54.- La vacuna és obligatòria. L’Alcalde cuidarà de que s’administre pels facultatius en les èpoques convenients, fent-ho els titulars gratuïtament als xiquets pobres.

Art. 55.- No poden tirar-se en cap lloc públic les cavalleres, gossos i altres animals morts, sinó que s’han de soterrar en un clot tres vegades més fondo del que ocupe el cadàver.

FONT: Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861.

0 comentarios