Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

CÀRITES GATA ATÉN EN 2012 A 65 PERSONES

Us porte hui la Memòria d’activitats de CÀRITES PARROQUIAL GATA 2012, que està publicada al cancell de l’església parroquial des del gener de 2013. Aquesta associació parroquial benèfica va atendre a 21 famílies i si es suma els membres familiars de les mateixes als que ha repercutit l’ajuda fan un total de 65 persones. Les necessitats més demanades o sol·licitades han estat: alimentació, feina (orientació, intermediació laboral), roba i calçat.

S’ha participat en projectes del Sud: Projecte Vicent Font (Perú) i Projecte Mans Unides.

A més de les tasques d’acollida i atenció primària, Càrites Parroquial de Gata realitza altres accions en el seu acompanyament amb els serveis socials.

El resum en dades econòmiques es quantifica de la següent manera:

Ingressos: Donatius: 1.750 euros; de la col·lecta de la Campanya del Dia de la Caritat, 1.090 euros; del sopar de Sant Miquel, 1.450 euros. De la Fira Gata al carrer, 1.853 euros. Total ingressos: 6.113 euros.

Despeses: Ajudes pagament alquiler, rebuts de vivenda, 100 euros. Transeünts, 360 euros. Aportació a Càrites Diocesana, pel Dia de la Caritat, 1.090 euros. Aportacions directes a projectes del sud, 1.450 euros. Ajuda al treball, 600 euros. Total despeses: 3.600 euros.

0 comentarios