20121217213102-perevicalet.jpg

Del Conservatori superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València

La xarxa social "facebook" ben utilitzat és un mar de notícies i al instant, algunes importants per a Gata i els seus músics. Ell mateixa dona la notícia a través del seu mur, Pere Vicent Caselles Mulet (Pere Vicalet, a nivell artístic) ha estat el guanyador del Premi Final de Carrera de Composició del Conservatori Supeerior de Música "Joaquín Rodrigo" de València.

Li deixe la paraula a Pere:

"Tinc el plaer de compartir amb tots vosaltres que fa uns moments he rebut la notícia que he guanyat el Premi Final de Carrera de Composició del Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo". Ara sí que puc dir per fi, que ja ha acabat una etapa. Una etapa molt dura i en molts altibaixos que de segur que hagueren tingut un altre sabor de boca més amarg sino fóra pel suport de tanta gent.

Ara és moment d’agrair a tots vosaltres el vostre suport: des dels companys de carrera que sempre han estat ahí, fins als professors que en paciència ens han ensenyat. I com no, també als amics i sobretot, per aquells que sabeu de bona mà el que ha costat en salut i temps aquesta carrera. Sense dubte aquest pas és un escaló més de l’escala musical que anima a continuar tonulant (o modulant, a preferència) pel món de la música i també a gaudir amb estima aquest art infinit."

Preguntat per aquest CRONISTA com es rep eixe premi, el mateix autor ha volgut explicar-ho així:

El Premi Final de Carrera consisteix en un exàmen final fóra de l'expedient i per tant, de caràcter extraordinari al qual poden presentar-se tots aquells que han acabat la carrera amb la suficient nota mitja per presentar-se. En el cas dels instruments es tracta només (sense desperdiciar-los evidentment) d'un recital, és a dir, un concert d'algunes obres de les més difícils. En el cas de la composició, l'examen (hi ha anys que varia) aquest any va consistir en fer una obra de plantilla orquestral, en concret per a orquestra a3, veu solista i cor a partir d'una imatge i d'un text que tractaven sobre l'estil expresionista. A més, existeix la possibilitat d'introduir música electroacústica, vídeo així com qualsevol dels continguts que s'han estudiat (o no) durant la carrera.

 Tot un repte ja que normalment es necessiten mesos i mesos i inclòs hi ha compositors que dediquen anys per escriure aquest tipus d'obres degut a la gran massa de gent que hi ha i a la quantitat de notes, articulacions, dinàmiques,... que s'han d'escriure compàs per compàs i instrument per instrument. Des que et donen l'examen és una carrera a contrarellotge ja que només disposes de 5 dies, desde dilluns fins a divendres per acabar-la. Esdevé com una prova com la selectivitat que resumeix tot en un exàmen però moltíssim més completa i estressant a l'hora.

Només pot quedar premiat un alumne per promoció i afortunadament enguany he sigut jo el premiat, però tant de bo, que el simple fet de sobreviure amb salut a aquest gran exàmen ja és un molt bon premi.

Agraïments rebuts per part de tots els interessants i que seguixca la producció tan prolífera i constant del músic-compositor del poble, Pere Vicalet, que com ja he dit alguna vegada són les inicials de PERE VIcent CAselles MuLET.

FONT: Foto del mur de Pere Vicalet; text extret de facebook.