La informació del diari "El Luchador..." del dia 22 de gener de 1934 no aclarix bé si era el pont de la carretera nacional o el pont de la carretera, aleshores camí veïnal, a Xaló. És cert que el president de la Diputació li va manifestar al diputat Espasa, gater, que existia un remanent de quatre mil pessetes per a fer estudis d'obres provincials i s'havia dispost per tant que s'informara al diputat sobre la construcció d'un pont sobre el riu Gorgos. Per altra part, a la mateixa sessió de Diputació Provincial, se li va adjudicar al contratiste de Gata Vicente Pedrós per 1.337,98 pessetes per a la reparació del camí veïnal de Sagra al Pont del Verger, Beniarbeig a Pedreguer i Pedreguer a Gata.

FONT: "El Luchador: diario republicano" Any XXII, Nº 7.046, del 22 de gener de 1934. // http://prensahistorica.mcu.es.