Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA AL BOP: dilluns 6 (transferència de crèdits) i dimarts 7 (expropiació forçosa)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dilluns 6 d’agost publicava dos edictes de l’Ajuntament de Gata, per el qual quedaven automàticament elevats a definitius els acords plenaris d’aprovació inicial de data 29-5-2012, sobre transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal. Cadascuna de les transferències pujen a 29.127,12 euros i 45.780,44 euros, respectivament.

Per altra part, el BOP del dia 7, dimarts, publica un altre edicte. L’Ajuntament en Ple, en la seua sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2012 va adoptar, entre altres, els següents acords: «Expropiació terreny circumdant urbanització de l’UE SAU 6-VIII.

Vistes les actuacions realitzades en l’expedient instruït per a l’expropiació forçosa dels bens i drets necessaris per a l’execució del PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ ÚNICA DEL SECTOR SAU 6-VIII. Vist que els béns i drets dels quals és estrictament indispensable per a l’execució de les obres de finalització de les d’urbanització de la Unitat d’Execució Única del Sector SAU 6-VIII, són els inclosos en una relació, de la qual es nombra parcel·la, polígon, titular i extensió en metres quadrats.

0 comentarios