Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

¿SABIEU...? que els gaters estaven molt mal en 1908 a causa de la terrible filoxera ( I )

Fins al Congrés dels Diputats va eixir la situació en la qual es trobava l’any 1908 el poble de Gata. En concret, el dia 28 d’abril, el diputat Gasset es va dirigir al Govern per a dir-li que "los habitantes del pueblo de Gata se hallan en la más espantosa miseria". Així ho recollia el diari "La Correspondencia..." al dia següent. Per tal de no ser una emigració constant, Gasset va demanar al ministre de Foment que fera alguna cosa "para remediar la desgracia de los vecinos de Gata". El Govern va deixar clar que hi havia certa "exageració" per part de la premsa de la situació de Gata i ho tindria en compte, enviant un ingenyer.

Perquè la causa era la situació que havia deixat la filoxera. El diari "El pueblo..." el mateix dia 29 d’abril de 1908 ho publicava en certa gràcia i també sarcasme: "El pueblo de Gata se dispone a emigrar. Su riqueza consistía en viñas; a las viñas les ha entrado la filoxera y a los gateños o hijos de Gata les ha entrado la idea de emigrar a América. ¡Irán por plantones americanos!".

(Demà continue contant-vos al respecte de la pesta de la filoxera)

FONTS: diari ’’La Correspondencia de Alicante: diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa"-Any XXV Nº 8.244  del 29 d’abril de 1908, i diari ’’El pueblo"-An VI, Nº 1.334 del mateix dia.

0 comentarios