Es celebra el 250 aniversari del Cristo, el 200 aniversari dels francesos i "l’arbre blanc" i el 60 aniversari de l’ordenació sacerdotal de N’Alberto Caselles

Dissabte 28 de gener de 2012 serà el començament de l’Any del 250 aniversari de la construcció de la capella, de l’ermita del Santíssim Crist del Calvari i en conseqüència de l’arribada de la imatge del Crist a Gata.

També es celebra el 2012 el II centenari del pas dels francesos a la Guerra de la Independència per Gata i el succés, mig realitat mig llegenda de "l’arbre blanc". Aquest any serà molt important per a commemorar aquesta efemèride també.

Finalment, enguany complix N’Alberto Caselles Fornés els 60 anys de sacerdoci. Nascut l’any 1928 fou ordenat presbíter en el XXXV Congrés Eucarístic Iternacional de Barcelona, el 31 de maig de 1952. Cantà la seua primera missa a Gata el dia 8 de juny d’eixe any, festivitat de la Santíssima Trinitat. El càrrec més important sigué el d’abat de la Col·legiata de Gandia. Ara està jubilat i ajuda a la parròquia en totes les tasques amb una gran força i valentia per a la seua edat.

FONT: Arxiu Parroquial, Església Sant Miquel Arcàngel, Gata.