20111012191137-escutpoligata.jpg
Hem pogut llegir al facebook, a la fulla de la Policia Local de Gata, la notícia dels "futurs canvis" als aparcaments del carrer La Bassa, que sembla interessant i beneficia l’aparcament local. Aquesta és la informació textual:

"FUTURS CANVIS: en breu espai de temps, el cotxe de policia deixarà d’estacionar en el carrer La Bassa i serà reubicat a la placeta de l’entrada de l’Ajuntament. Amb això, s’aconseguixen 2 estacionamients més al principi del carrer La Bassa. En el nou estacionamient del vehicle policial, es pintarà un pas de peatons, es senyalitzarà de groc i es posaran 2 plaques de prohibit parar i estacionar excepte vehicle de policia. Des d’eixe moment, no es permetrà l’accés a l’Ajuntament d’altres vehicles ni de motocicletes o ciclomotors, així com tampoc es permetrà estacionar sobre el pas de peatons."

FONT: Policia Local de Gata. Facebook.