Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA I LA VERGE DEL CARME: Història religiosa

A Gata la Mare de Déu del Carme no té dins de l'església una imatge, però la història religiosa ens parla de la devoció del poble cap a esta advocació de la Verge.

Dos documents, de 1926 un i de 1932 altre, trobem a l'ARXIU PARROQUIAL al respecte:

2-7-1926: L´erecció i institucionalització de la Confraria de la Santíssima Verge del Carme, es va produir el 2 de juliol de 1926. Un document del Propòsit General de les Germanes Descalces de l´orde de la Santíssima Verge Maria del Carme, diu: “Erigimos e instituimos la Cofradía [...]. Así mismo concedemos al Párroco de la misma Iglesia y en defecto de él a otro sacerdote [...] la facultad de bendecir e imponer pequeños escapularios juntamente con la potestad de dar la absolución general y conceder indulgencia plenaria a los cofrades moribundos. Dada en Roma en nuestra casa generalicia en el día 26 de Septiembre de 1926. Fr. Guillermo de S. Alberto, Prepósito General. Fr. Federico del Smo. Sacramento, Secretario". També hi ha un Llibre Registre de la Confraria (fulls 4 a 49) que data d´abans de 1927 fins 1950.

22-2-1932: L´erecció canònica de la Venerable Orde Tercera de la Verge del Carme en aquesta parròquia fou el 22 de febrer de 1932. El rector Alejo Sendra Tarrazó remet una instància al prelat diocesà demanant autorització. Una vegada va tenir la resposta, la va remetre al provincial carmelita de Vila-real, rebent d´ell l´autorització per a erigir-la. El diploma està datat al convent dels PP. Carmelites de Vila-real, signat i rubricat pel prior provincial, Fre Elies Maria Ortiz. Hi ha una relació de les 19 Terciàries de la Verge del Carme de Gata. Una nota diu: “Las Terciarias de la Virgen del Carmen que preceden tomaron el hábito en la Tercera Orden del Carmen el día 7 de mayo de 1932 en esta iglesia parroquial de Gata de Gorgos. De que, como Director, certifico. Gata de Gorgos, 7 de mayo de 1932. Alejo Sendra Tarrazó, Párroco".

FONT: Arxiu Parroquial, Església de Gata.

0 comentarios