SANT CAMILO de Lelis era italià (1550-1614). Va ser canonitzat en 1746. Prevere nascut a la regió del Abruzo. En la seua joventut va ser militar, deixant-se arrastrar pels vicis propis d’una joventut alegre i despreocupada, però convertit de la seua mala vida, es lliurà al servei dels malalts incurables hospitalitzats, als que va servir com al mateix Crist. Ordenat sacerdot, posà a Roma els fonaments de la Congregació dels Clerges Regulars Ministres dels Malalts.

Pel que fa al refranyer dos refranys més de l’estiu:

A L’ESTIU, LA FORMIGA SURT DEL NIU.

A LA VORA DEL RIU, NO FACES NIU, NI EN HIVERN NI EN ESTIU.

FONTS: www.santopedia.com i http://refranyer-tematic.blogspot.com.