Traspassada en quinze minuts la jornada del Primer de Maig, celebrant l’octava de Pasqua, al llarg de diumenge no ha estat en funcionament el blog del Cronista de Gata. Cal recordar que ahir dia 1 de maig es celebrava en tot el món la FESTA DEL TREBALL, coincidint en diumenge. Demà serà festiu. També ahir era el DIA DE LA MARE, una celebració procedent de les grans firmes comercials.

Ahir, fins fa 15 minuts, era SANT JOSEP OBRER. El fuster de Natzaré, que amb el seu treball remedià les necessitats de Maria i de Jesús, inicià al Fill de Déu en els treballs dels homes. Per aquesta raó, este dia, en el qual se celebra la festa del treball en moltes parts del món, els obrers cristians honren a Sant Josep com a model i patró seu.

També ahir (1 de maig) era SANT JEREMIES, el profeta. Vixqué en temps de Joaquim i Sedecies, reis de Judá. Profetitzà la ruïna de la Ciutat Santa i la deportació del poble, sofrint moltes persecucions a causa d’això. L’Església el considera figura de Crist sofrent.

Pel que fa als refranys, us en pose dos més del temps de Pasqua, ja que ahir diumenge i hui dilluns festa de Sant Vicent Ferrer, encara és celebra.

NADAL AL SOL, PER PASQUA AL FOC.

PER PASQUA I PER NADAL, QUI NO ESTRENA RES NO VAL.

FONTS: www.santopedia.com i altres.