Hui celebrem dues efemèrides totalment distintes al blog. Al final de la jornada serà la foto antiga 365, fent així un any. Al llarg del dia publicaré un article del record hui 14 d’abril de la Proclamació de la II República a Espanya fa just hui 80 anys. Si recordeu tenim la foto de Gata.

Passant al dia de hui estem a la Setmana de Passió, prèvia a la Setmana Santa. Penúltim dia del Septenari de Dolors a l’església de Gata.

Amb respecte al santoral hui és SANTA LÍDIA, dita de Schiedam, poble holandés on vixqué, de 1380 a 1433. Fou verge. Patrona dels malalts crònics. El decret de Roma al declarar-la santa digué d’ella que fou "un prodigi de sofriment humà i de paciència heroïca".

Pel que respecta al refranyer en pose dos més d’abril, un en valencià i altre en castellà:

BONS AMICS I BONS ABRILS, UN D’ENTRE MIL.

ABRIL CARDA LA LANA Y MAYO SE LLEVA LA FAMA.

FONTS: www.santoral.comhttp://huubs.imente.com; www.elrefranyer.com.