SANTA GALA era una vídua romana. Filla del cònsul Símaco, al morir el seu home, vixqué prop de l’església de Sant Pere durant molts anys, entregada a l’ oració, limosnes, dejuns i altres obres santes. El seu trànsit el va descriure el papa Sant Gregori Magne (segle VI).

Pel que fa al refranyer en pose dos d’abril:
PLUJA D’ABRIL I SOL DE TARDOR, SOLEN FER L’ANY MILLOR.
L’ESPÀRREC A L’ABRIL PER A MI, PEL MAIG PER A TU I PEL JUNY PER A NINGÚ.

FONTS: www.santopedia.com i altres.